ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ

หลักการแต่งโคลงสี่สุภาพ
          โคลงสี่สุภาพเป็นบทร้อยกรองที่มีความไพเราะมาก  ผู้แต่งจำเป็นจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของฉันทลักษณ์  การเลือกใช้คำ  การสรรคำที่ทำให้เกิดภาพและมีความหมายชัดเจน  นอกจากนี้ยังต้องแสดงความคิด  ความรู้สึกต่อเรื่องราวที่นำมาแต่งโคลงสี่สุภาพด้วย  โดยจัดลำดับความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  ดังนี้

          1.  การใช้คำในการเขียน  ควรเป็นคำที่อยู่ในระดับเดียวกัน  ไม่ควรเขียนโดยใช้คำต่างระดับเกินไป  เพราะจะทำให้โคลงที่แต่งนั้นขาดความอลังการทางภาษา  เช่น  หากกใช้คำว่า  ทาน  รับประทาน  ไปแล้ว  ก็ไม่ควรเขียนคำว่า  กิน  ให้ปรากฏในโคลงบทนั้น ๆ  ผู้อ่านจะเสียอรรถรสในการอ่านได้

          2.  หากมีการเปรียบเทียบที่มีอุปมาโวหาร  การเปรียบเทียบนั้นต้องมีให้ครบทั้งอุปมา  ลักษณะ  อาการ  ประเภท  และอุปไมย

          3.  หลักสำคัญในการแสดงเหตุผลหรือความเชื่อมโยง  ต้องมีความถูกต้องในข้อมูล  หรือทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน  เช่น  เราอาจบอกว่า  ใจกว้างดั่งมหาสมุทร  ผิวขาวราวกับแตงร่มใบ  หากในบาทที่ 1  บอกสภาพความเป็นไป  บาทที่ 2  ก็ต้องบอกสาเหตุที่มาของสภาพนั้นให้ผู้อ่านทราบ  บาทที่ 3  มีการเปรียบเทียบ  บาทที่ 4 ต้องสรุปให้จบเรื่อง
                    บาทที่ 1          สวรรค์ชั้นพรหมโลก 16  ชั้นนั้นสุงมากกว่าฟ้าทั้งหลาย
                    บาทที่ 2          แม้แต่พญาครุฑจะกางปีกขึ้นไปก็ไม่อาจบินข้ามพ้นไปได้
                    บาทที่ 3          มีสิ่งหนึ่งที่สูงกว่าสวรรค์ขั้นพรหมโลก  ซึ่งมองเห็นได้  เพราะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่  มีอานุภาพมาก
                    บาทที่ 4          คือพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเปี่ยมด้วยพระบุญญาที่เลิศล้ำ  ปกครองประเทศชาติ  (ในที่นี้หมายถึง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช)
          จะเห็นว่า  การแสดงความสมเหตุสมผลนั้นราบรื่น  เพราะมีการชี้ชัดให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพได้ตรงตามที่ต้องการสื่อความหมาย  ไม่วกวน  ไม่สับสน  โดยเฉพาะการสรุปความ  หรือการเฉลยในบาทที่ 4 นั้น ผู้อ่านจะรู้ได้ทันทีว่ากำลังกล่าวถึงผู้ใดอยู่

          4.  การเล่นสัมผัสข้ามวรรค  ถือเป็นพรสวรรค์ในการสรรคำของกวี  เพราะการที่จะเขียนโคลงให้ไพเราะนั้น  นอกจากต้องแม่นยำตำแหน่ง  เอก  โท  แล้ว  คลังคำที่จะเลือกมาต่อความในบาทเดียวกันก็ช่วยให้เกิดความเสนาะในเสียงอ่านได้

          การแต่งโคลงสี่สุภาพจะต้องอาศัยการสร้างแนวคิดเพื่อลำดับเนื้อหา  แล้วสรรคำที่มาใช้ให้เหมาะสมและมีระดับเดียวกันจึงจะทำให้โคลงสี่สุภาพมีความงามทั้งรสคำและรสความ  ดังนั้นจึงควรหมั่นฝึกซ้อมการแต่งโคลงสี่สุภาพเป็นประจำเพื่อให้เกิดความชำนาญและสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น
                                                


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน