สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
     เรารู้แล้วว่าพันธะโคเวเลนต์เกิดจากการที่อะตอม 2 อะตอมมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน (อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ) โดยอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะนั้นจะเสมือนอยู่ระหว่างอะตอมทั้งสอง ดังนั้นถ้าหากอะตอมทั้ง 2 เป็นอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน หรือมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนที่ใกล้เคียงกันแล้ว อิเล็กตรอนคุ่ร่วมพันธะก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางของอะตอมทั้งสอง ทำให้อะตอมทั้งสองมีขั้วไฟฟ้าสมดุลกัน พันธะโคเวเลนต์นั้นจึงไม่มีขั้วไฟฟ้า เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า พันธะโคเวเลนต์ที่ไม่มีขั้ว
    
แต่หากอะตอมของธาตุซึ่งเข้ามาร่วมสร้างพันธะโคเวเลนต์เป็นอะตอมคนละชนิดกัน โดยที่อะตอมของธาตุใดธาตุหนึ่งมีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนดีกว่า จะมีผลทำให้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะไม่อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างอะตอมทั้งสอง แต่จะเบี่ยงเบนไปทางด้านอะตอมที่สามารถดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่า ทำให้อะตอมทางด้านนี้มีขั้วไฟฟ้าเป็นลบ (เนื่องจากอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลยเอนเอียงมาอยู่ทางด้านมากกว่า) ส่วนด้านที่อยู่ห่างจากอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจะมีขั้วไฟฟ้าบวก เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า พันธะโคเวเลนต์ที่มีขั้ว
    
โมเลกุลโคเวเลนต์เป็นโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต่สองอะตอมขึ้นไปมาสร้างพันธะโคเวเลนต์กัน ดังนั้น การเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์แบบที่มีขั้วหรือแบบที่ไม่มีขั้วจะมีผลต่อสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ที่เกิดจากอะตอมเพียง 2 อะตอมจะสามารถทำได้ง่าย โดยดูจากความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมแต่ละอะตอมเท่านั้น แต่สำหรับโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุมากกว่า 2 อะตอมขึ้นไป เช่น CH4, NH3 เป็นต้น เราจะต้องมีการพิจารณาถึงลักษณะและรูปร่างของโมเลกุลประกอบด้วย 
     ดังตัวอย่างเช่น
     CH4  หรือโมเลกุลของมีเทน (Methane) ซึ่งเกิดจากพันธะเดี่ยวระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจน 4 พันธะโดยอะตอมคาร์บอนจะดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่าไฮโดรเจนจึงเกิดเป็นพันธะโคเวเลนต์ที่มีขั้ว แต่เนื่องจากโมเลกุล CH4 มีไฮโดรเจนอยู่ล้อมรอบคาร์บอน จึงทำให้ขั้วลบทั้งหมดไปรวมอยู่ที่คาร์บอนซึ่งอยู่ตรงกลาง ส่วนไฮโดรเจนที่อยู่ล้อมรอบจะมีขั้วไฟฟ้าไม่ต่างกัน โมเลกุลนี้จึงเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว 
     NH3 หรือโมเลกุลของแอมโมเนีย (Ammonia) จะเป็นโมเลกุลที่มีขั้ว เนื่องจากอะตอมไนโตรเจนจะดึงดูดอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนรอบ ๆ เข้ามา ทำให้ด้านอะตอมไนโตรเจนมีขั้วไฟฟ้าลบ ส่วนด้านอะตอมไฮโดรเจนจะมีขั้วไฟฟ้าบวก


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
พงศธร  นันทธเนศ  และสุนทร  ภูรีปรีชาเลิศ. สารและสมบัติของสาร ม.4 - ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน