ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การสนทนา

การสนทนา
          การสนทนาแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดังนี้

          1.  การสนทนาระหว่างบุคคลที่รู้จักคุ้ยเคย  ควรคำนึงถึงเรื่องที่สนทนาและคุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนา
                    1.1  หลักการเลือกเรื่องการสนทนา  ควรเลือกดังนี้
                              1.  เรื่องที่ตนเองและคู่สนทนาสนใจร่วมกัน
                              2.  เรื่องที่เหมาะแก่กาลเทศะและเหตุการณ์
                              3.  เรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  เรื่องที่เป็นข่าว  เรื่องที่เกี่ยวกับกีฬา
                              4.  ไม่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น  ไม่นินทาว่าร้าย  ไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกเครียด
                              5.  ไม่โอ้อวด  ไม่ปรับทุกข์เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ร่วมสนทนา
                    1.2  คุณสมบัติของผู้ร่วมสนทนา
                              1.  มีความรู้รอบตัวพอสมควร
                              2.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  สำนวนภาษาต่าง ๆ เป็นกันเอง  ไม่โอ้อวด  ไม่ทับถมผู้อื่น
                              3.  รู้จักฟัง  และรู้จักสังเกตความรู้สึกของผู้ร่วมสนทนา
                              4.  พูดให้ตรงประเด็น  มีมารยาทและอารมณ์ขัน

          2.  การสนทนากับบุคคลแรกรู้จัก  ควรปฏิบัติดังนี้
                    1.  หัวข้อที่นำมาสนทนา  ควรเน้นเรื่องทั่ว ๆ ไปที่ไม่มีประเด็นของการขัดแย้ง
                    2.  สำรวมกิริยามารยาท  ใช้ถ้อยคำสุภาพ
                    3.  สังเกตคู่สนทนาเพื่อปรับเปลี่ยนการพูดให้เหมาะสม

                    2.1  การเล่าเรื่องราวที่ได้อ่านหรือฟังมา  ควรปฏิบัติดังนี้
                              1.  เล่าเฉพาะเนื้อหา  และประเด็นสำคัญ
                              2.  ใช้ภาษาง่าย ๆ ประโยคสั้น ๆ ได้ใจความ  ลำดับเรื่องถูกต้อง
                              3.  น้ำเสียงชัดเจน  น่าฟัง  มีการเน้นเสียง  และเปลี่ยนระดับเสียง
                              4.  แสดงกิริยาท่าทางประกอบ
                              5.  สรุปข้อคิดตอนท้ายเรื่อง  หรือให้ผู้ฟังได้คิดเอง
                    2.2  การเล่าเหตุการณ์ที่ได้ประสบมา  มีวิธีการเล่าดังนี้
                              1.  บอกเหตุผลในการเล่าเหตุการณ์นั้น ๆ
                              2.  บอกวัน เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้น
                              3.  พูดถึงบุคคลที่สำคัญในเหตุการณ์นั้น ๆ
                              4.  เล่าเหตุการณ์ตามลำดับ
                              5.  ใช้ภาษาง่าย ๆ สื่อความหมายชัดเจน
                              6.  น้ำเสียงแจ่มใส  ชัดเจน  ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เล่า
                              7.  แสดงสีหน้ากิริยา  ท่าทาง  ให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่เล่า
                              8.  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตามสมควร
                             

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน