สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
     สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทุกชนิดในโลกย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร นำ อากาศ ที่อยู่อาศัย เป็นต้น นอกจากนี้มนุษย์ยังมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีก เช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิตเครื่องนุ่งห่มใช้เป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนยานพาหนะ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
     สิ่งแวดล้อม หมายถึง สรรพสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หรือโทษต่อการดำรงชีวิตของเราก็ได้ โดยสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ดังนี้
     1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น แสงแดด น้ำ พื้นดิน แร่ธาตุ อากาศ เป็นต้น
     2.  สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (manmade environment) เป็นสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ โดยใช้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อมตัวมนุษย์มาพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เช่น อาคาร บ้านเรือน ถนน โรงเรียน โรงงาน สายไฟ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นนี้จะมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์โดยตรงแต่มีคุณค่าด้านจิตใจ คือ สิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความเชื่อต่าง ๆ เช่น วัด ศาลเจ้า โบสถ์ เป็นต้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก : 
ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ . ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์ .
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน