ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การพัฒนาการฟังและดูให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาการฟังและดูให้มีประสิทธิภาพ
          การดูการฟังเป็นการรับสารที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การฟังและการดูโดยทั่วไป  มี 2 ระดับ  คือ
                    1.  การฟังและดูตามปกติ  เป็นการรับสารที่ได้ฟังได้ดู  ใช้สมาธิรับรู้สิ่งที่เห็นและได้ยิน  ใช้สติปัญญาทำความเข้าใจเรื่องจับประเด็นสำคัญของเรื่อง  สรุปย่อเรื่องได้  บรรยายสิ่งที่ดูและฟังได้

                    2.  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  ผู้ฟังและดูต้องสามารถวิเคราะห์เรื่องที่ฟัง  โดยแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้  ใคร่ครวญหาเหตุผล  ความน่าเชื่อถือของข้อความ  แล้ววินิจสาร  ตีความหมายเรื่องว่า  ผู้เขียนต้องการส่งสารใดถึงผู้ฟังหรือผู้ดู  สาระสำคัญคืออะไร  สารรองลงมาคืออะไร  สุดท้ายประเมินค่าคือการตัดสินใจเรื่องที่ดูหรือฟังว่าดีหรือไม่  เพียงใด  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

          ขั้นพื้นฐาน          การฟังและการดูตามปกติ  ได้แก่  ได้ดู  ได้ฟัง  รับรู้  เข้าใจ
          ขั้นสูง                การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  ได้แก่  วิเคราะห์  ใคร่ครวญ  วินิจสาร  ประเมินค่า  นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน