ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หลักการฟังและดู
หลักการฟังและดู
          การฟังและการดูเป็นการรับสารที่ต้องอาศัยทักษะจึงจะสามารถรับสารที่ครบถ้วนได้  ซึ่งในการฟังและการดูมีข้อปฏิบัติที่สำคัญ  ดังนี้

          1.  ตรงจุดมุ่งหมาย  ถ้าฟังเพื่อความรู้  ต้องมีสมาธิ  เพื่อติดตามและจับสาระสำคัญของเรื่องที่ฟังได้  ส่วนการฟังเพื่อความจรรโลงใจ  ต้องใช้สติปัญญาวินิจสารที่ฟังว่าให้คุณค่า  ข้อคิดเรื่องใดและใช้วิจารณญาณว่าจะนำสารที่ฟังไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร

          2.  พร้อมกายใจแน่วแน่  ผู้ฟังหรือดูต้องมีความพร้อมทางกาย  คือ  สุขภาพดี  พร้อมทางใจคือไม่มีเรื่องทุกข์ร้อน  อารมณ์ขุ่นมัว  และพร้อมทางสติปัญญา  คือมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องที่จะฟังหรือดู

          3.  เที่ยงแท้มีสมาธิ  ฟังหรือดูด้วยความตั้งใจ  จิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น

          4.  ปราศจากอคติใด ๆ  การทำใจเป็นกลางจะทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลได้ชัดเจน  สามารถวิเคราะห์เรื่องที่ดูและฟังได้อย่างถูกต้อง  โดยพิจารณาให้รอบคอบด้วยเหตุผลว่า  เรื่องนั้น ๆ เป็นจริงหรือไม่  เพราะเหตุใด  มีเหตุผลน่าเชื่อถือหรือไม่  เพราะบางคนนั้นเมื่อดูหรือฟังอย่างมีอคติก็จะไม่สามารถพิจารณาตัดสินเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ได้ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน