ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

จุดมุ่งหมายในการฟังและดู
จุดมุ่งหมายในการฟังและดู
          การฟังและการดูเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  โดยอาจได้รับสารจากบุคคลหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สื่อเหล่านี้อาจรับสารด้วยวิธีการฟังหรือการดูในลักษณะตอบโต้หรือสื่อสารทางเดียวก็ได้  จุดมุ่งหมายของการฟังและการดูมีดังนี้

          1.  เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน  เป็นการฟังและการดูที่ต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณ  ตลอดจนทักษะในการตัดสินใจ  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไว
          2.  เพื่อความเพลิดเพลิน  เป็นการฟังและดูเพื่อความสนุกสนาน  ผ่อนคลาย  และคล้อยตามไปกับเรื่องที่ฟังและดู  เช่น  ฟังและดูดนตรี  นิยาย  ละคร  บทร้อยกรอง  โดยผู้ฟังและดูควรมีความรู้ในเรื่องที่ฟังและดูพอสมควร
          3.  เพื่อรับความรู้  เป็นทักษะที่ผู้รับสารใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน  เช่น  ฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่  ฟังครูอธิบาย  ผู้ฟังต้องฝึกทักษะการจับใจความ  และฝึกการบันทึกช่วยจำ
          4.  เพื่อได้คติชีวิตและความจรรโลงใจ  เป็นการฟังเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์  เพื่อกลั่นกรองความรู้  ความคิดเหล่านั้นมาเป็นองค์ความรู้  เพื่อเป็นความคิดและประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อให้เกิดคุณค่าในชีวิต

          การฟังและการดูที่มีการตั้งจุดมุ่งหมายไว้เบื้องต้น  จะทำให้ผู้รับสารพุ่งจุดสนใจจากที่ได้รับได้ดียิ่งขึ้น  และส่งผลให้ผู้รับสารมีสรรถภาพในการฟัง  การดู  เพิ่มมากขึ้นที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน