ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข

อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข
          การสื่อสารด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนย่อมเกิดปัญหาในการสื่อสารได้  อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไขมีดังนี้
                    1.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร  ขนาดพื้นความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร  ไม่สนใจ  มีทัศนคติไม่ดี
                         วิธีแก้ไข                     :  ศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้  ทำใจให้เป็นกลาง  
                                                           ปรับทัศนคติและอารมณ์ให้มั่นคง  เพื่อเปิดใจให้พร้อมรับสาร
                    2.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  สาร  มีความซับซ้อน  เยิ่นเย้อ  หรือมีลักษณะขัดแย้งกันเอง
                         วิธีแก้ไข                     :  เลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ต้องการ  วิธีการเดียวกัน  
                                                           ย่อมไม่สามารถเสนอให้บุคคลหลากหลายระดับความรู้  อาชีพ  
                                                           และประสบการณ์  มีความเข้าใจได้เท่าเทียมกัน
                    3.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  ภาษา  ที่ใช้ในการสื่อสารไม่ตรงประเด็น  ใช้ภาษาผิดระดับ
                         วิธีแก้ไข                     :  ใช้ถ้อยคำชัดเจน  ไม่ใช้ศัพท์หรือคำยากโดยไม่จำเป็น  ใช้ประโยคสั้นกระทัดรัด  เข้าใจง่าย
                    4.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  สื่อนำสารขัดข้อง  ทำให้ผู้รับสารไม่สามารถรับสารได้หรือรับไม่สะดวก
                         วิธีแก้ไข                    :   ให้เลือกสถานที่ใหม่ให้เหมาะสม  ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้การส่งสารน่าสนใจ
                                                           และช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
                    5.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  กาลเทศะและสภาพแวดล้อม  ที่ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  เช่น  มีเสียงรบกวน  
                                                          ดึกเกินไป  ร้อนจัด  กำลังยุ่ง  ฯลฯ  ทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผล
                         วิธีแก้ไข                    :   ให้ตระหนักในคำ 3 คำ  คือ  T O P  ดังนี้
                                                           เวลา (Time)  การกำหนดเวลาให้พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป
                                                           จุดมุ่งหมาย  (Object)  พูดให้เข้าใจตรงประเด็น  ใช้ศิลปะในการพูด
                                                           สถานที่ (Place)  พิจารณาสถานที่ในการสื่อสาร  ในกรณีที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะ
                                                           ที่จะสื่อสารต่อหน้าบุคคลที่สาม


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน