ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การออกเสียงคำที่มาจากภาษาบาลี และสันสกฤต

การออกเสียงคำที่มาจากภาษาบาลี  และสันสกฤต
          คำบาลีสันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทย  มีหลักในการออกเสียง  ดังนี้

          1.  การออกเสียงสระ  ออกเสียงตามรูปสระที่กำกับ  ถ้าไม่มีรูปสระจะออกเสียงเป็นเสียงสระอะ  เมื่อไทยรับมาใช้มักออกเสียงพยัญชนะตัวท้ายเป็นตัวสะกด  และออกเสียงสระโอะ  เมื่อไม่มีรูปสระกำกับ  เช่น
                              คำ                    ออกเสียงในภาษาบาลี สันสกฤต          ออกเสียงในภาษาไทย
                              กมล                              กะ-มะ-ละ                              กะ-มน
                              ชนก                              ชะ-นะ-กะ                              ชะ-นก
                              ผล                                 ผะ-ละ                                   ผน
                              ธรรม                              ทำ-มะ                                  ทำ
                              ปรากฏ                            ปรา-กะ-ตะ                          ปรา-กด
                              วรุณ                               วะ-รุ-นะ                                วะ-รุน
                              วิกาล                              วิ-กา-ละ                               วิ-กาน
                              วิชิต                                วิ-ชิ-ตะ                                วิ-ชิด
          ยกเว้น
                              ขนิษฐา                    ออกเสียง                    ขะ-นิด-ถา
                              สันนิษฐาน                ออกเสียง                    สัน-นิด-ถาน
                              เศรษฐี                     ออกเสียง                    เสด-ถี
                              อธิษฐาน                  ออกเสียง                    อะ-ทิด-ถาน
          ข้อสังเกต
                              1.  คำที่ตัวสะกดตัวตามเป็นเศษวรรค  คือ  ย ร ล ว ศ ษ ส ฬ  ไม่ออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกด  เช่น
                                        วิรุฬหก          ออกเสียง                    วิ-รุน-หก
                                        อาสาฬหบูชา   ออกเสียง                    อา-สาน-หะ-บู-ชา
                              2.  คำบาลีสันสกฤตที่มีพยัญชนะตัวตามเป็นพยัญชนะนาสิก  คือ  ง ญ น ณ ม  ออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกดกึ่งมาตรา  เช่น
                                        ลัคนา            ออกเสียง                     ลัก-คะ-นา
                                        อัคนี              ออกเสียง                     อัก-คะ-นี
                                        รัตนะ             ออกเสียง                     รัด-ตะ-นะ
                                        อาตมา           ออกเสียง                     อาด-ตะ-มา
                                        ปัทมา            ออกเสียง                     ปัท-ทะ-มา
                                        อาชญา          ออกเสียง                     อาด-ชะ-ยา
                                        ปรัชญา          ออกเสียง                     ปฺรัด-ชะ-ยา
                              3.  การออกเสียงสระ อิ อุ  ท้ายพยางค์คำบาลีสันสกฤต  ซึ่งเดิมเป็นคำ 2 พยางค์ขึ้นไป  พยางค์หลังมีสระ  อิ  อุ  กำกับ  ไทยใช้พยัญชนะต้นของพยางค์หลังเป็นตัวสะกด  ไม่ต้องออกเสียงสะ
                                        เกตุ               ออกเสียง                     เกด
                                        มาตุ               ออกเสียง                     มาด
                                        เมรุ                ออกเสียง                     เมน
                                        เหตุ               ออกเสียง                     เหด
                                        ชาติ               ออกเสียง                     ชาด
                                        ญาติ              ออกเสียง                     ยาด
                              4.  การออกเสียงคำบาลีสันสกฤตที่มีตัว ร ตาม  ไทยออกเสียงเหมือนมีสระออประสมอยู่ด้วย  เช่น
                                        ปรปักษ์           ไทยออกเสียง               ปอ-ระ-ปัก
                                        ธรณี               ไทยออกเสียง               ทะ-ระ-นี
                                        มรกต              ไทยออกเสียง               มอ-ระ-กต
                                        มรณา              ไทยออกเสียง               มอ-ระ-นา
                                        อรชุน              ไทยออกเสียง              ออ-ระ-ชุน
                              5.  คำที่พยัญชนะต้นใช้ บ แม้ไม่มี ร ตาม  แต่ไทยก็ออกเสียงเป็นเสียง ออ  เช่น
                                        บวร                ไทยออกเสียง               บอ-วอน
                                        บพิธ               ไทยออกเสียง               บอ-พิด
                                        บดี                 ไทยออกเสียง               บด-ดี


          2.  การออกเสียง  อะ  ตามหลังตัวสะกด  มีข้อสังเกตดังนี้
                              คำที่มีตัวสะกดตัวตามเป็นพยัญชนะวรรค  หรือ  ศ ษ ส ไม่ต้องออกเสียง  อะ  ตามหลังตัวสะกด  เช่น  มุกดา (มุก-ดา),  ทักษะ (ทัก-ษะ),  อัปสร (อับ-สอน)
                              คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะวรรค  ตัวตามเป็น ย ร ล ว  มักออกเสียง  อะ  ไม่เต็มมาตราตามหลังตัวสะกด  เช่น  นิตยา (นิด-ตะ-ยา),  สัตวา (สัด-ตะ-วา),  ศากยะ (สาก-กะ-ยะ),  วัชระ (วัด-ชะ-ระ)
                              คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะท้ายวรรค  คือ  พยัญชนะนาสิก  ง ญ น ณ ม ตัวตามเป็น ย ร ล ว  ไม่ต้องออกเสียง  อะ  ตามหลังตัวสะกด  เช่น  กันยายน (กัน-ยา-ยน),  ธันยา (ทัน-ยา),  ธันวาคม (ทัน-วา-คม),  ปุณยา (ปุน-ยา)
                              ตัวสะกดเป็น ย ร ล ว ศ ษ ส  ตัวตามเป็นพยัญชนะอื่นให้ออกเสียง  อะ  ตามหลังตัวสะกดกึ่งมาตรา  เช่น  ไอยรา (ไอ-ยะ-รา),  มารยาท (มา-ระ-ยาด),  กัลปาวสาน (กัน-ละ-ปา-วะ-สาน)
         
         
  

         

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน