ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย
         
          สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
          สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  มีพระนามเดิมว่า  "พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ"  ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแพ  ทรงออกผนวชเมื่อพระชนม์ 20 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อนเป็นสมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นนักปราชญ์ที่มีความรอบรู้ในด้านการศาสนา  ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็น  "ดวงประทีปแก้ว"  แห่งคณะสงฆ์ไทย  เชี่ยวชาญพระธรรมวินัย  และทรงเป็นนักการศึกษาที่ร่วมบุกเบิกการประถมศึกษาในหัวเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          พระราชกรณียกิจสำคัญที่มีต่อการสร้างสรรค์ชาติไทยสามารถสรุปได้ดังนี้
                    1.  ด้านศาสนา
                              1.1)  ทรงตั้งมหามงกุฎราชวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2436  เพื่อเป็นสถานศึกษาขั้นสูงของสงฆ์  และทรงนำวิชาการแผนใหม่มาทดลองสอนและสอบ  เช่น  ภาษาบาลี  สันสกฤต  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งเรียนคณิตศาสตร์และวิชาการสมัยใหม่อื่น ๆ ทรงนำวิธีการวัดผลการศึกษาด้วยการสอบข้อเขียนมาใช้แทนการสอบปากเปล่าแบบเก่า
                              1.2)  ทรงวางหลักสูตรนักธรรมที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานของสงฆ์
                              1.3)  ทรงวางระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  และแยกการปกครองคณะสงฆ์จากฆราวาส  โดยให้คณะสงฆ์ปกครองกันเอง
                              1.4)  ทรงนิพนธ์หนังสือสำคัญหลายเล่ม  เช่น  นวโกวาท  พุทธประวัติ  เบญจศีลเบญจธรรม  และธรรมวิจารณ์  ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น

                    2.  ด้านการศึกษา
                              2.1)  ทรงทำงานร่วมกับสมเด็จ ฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ในการจัดตั้งโรงเรียนในหัวเมือง  และทรงรับหน้าที่ในการฝึกอบรมพระภิกษุในกรุงเทพ ฯ  และหัวเมืองเพื่อให้เป็นครูออกไปสอนตามโรงเรียนหัวเมือง
                              2.2)  ทรงวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนและการสร้างหลักสูตรการศึกษา  ซึ่งทรงเน้นว่าการศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของบ้านเมืองเป็นหลัก  รวมทั้งทรงให้ความสำคัญกับการสอนศีลธรรมและจริยธรรม
                              2.3)  ทรงแนะนำและชักจูงให้ราษฎรเห็นผลประโยชน์ของการศึกษาและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในท้องถิ่น
                              2.4)  ทรงให้ความสำคัญกับการเดินทางตรวจราชการตามหัวเมืองเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจริงแทนการรับฟังรายงานเพียงอย่างเดียว

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล.ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน