ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สร้างสรรค์งานศิลป์

สร้างสรรค์งานศิลป์
     การสร้างสรรค์ด้วยวัสดุ เป็นการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ มาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่าขึ้นมานอกจากนี้ยังช่วยฝึกนิสัยประหยัดและฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
     เศษวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือใช้ เราไม่ควรนำไปทิ้ง แต่ควรเก็บแยกประเภทไว้ เมื่อต้องการนำมาใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานนั้น
     ประเภทงานสร้างสรรค์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
     งานออกแบบสร้างสรรค์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างงาน สามารถแบ่งตามลักษณะงานได้เป็น 4 ประเภท คือ
     1.  งานสร้างสรรค์จากกระดาษ
     2.  งานภาพปะติดจากเศษวัสดุ
     3.  งานโครงสร้างจากกระดาษ
     4.  งานภาพเคลื่อนไหว
     วัสดุที่ใช้ในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
     1.  วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ก้อนหิน ไข่ เปลือกหอย เป็นต้น
     2.  วัสดุสังเคราะห์ เช่น กล่องกระดาษ กระป๋องน้ำอัดลม ขวด เป็นต้น
     ส่วนอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะมีมากมายหลายชนิด ซึ่งนักเรียนควรเลือกนำมาใช้อย่างเหมาะสม เช่น กระดาษห่อของขวัญ เชือก คัตเตอร์ พู่กัน สีต่าง ๆ เป็นต้น
     วิธีเก็บกล่องกระดาษไม่ให้เปลืองเนื้อที่ เราควรแกะก้นกล่องให้หลุดจากกันและบีบตามรอยให้แบน จากนั้นจึงมัดรวมกันไว้ เศษกระดาษให้รวมกันไว้ ส่วนเชือกให้ม้วนใส่แกนดินสอหรือแกนไม้ไว้
     งานสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ 
     1. ภาพหมุน
     ภาพหมุน คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มีแกนกลางยื่นออกมา เช่น กิ่งของไม้ไผ่ หลอดพลาสติก เป็นต้น เพื่อทำให้สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนั้น สามารถหมุนได้รอบตัวและเกิดความสวยงามเมื่อเกิดการเคลื่อนไหว
     กังหันลมแสนสวย
     วัสดุและอุปกรณ์
     1. กระดาษแข็ง
     2. ลวดแข็ง
     3. เครื่องเย็บกระดาษ
     4. แท่งไม้ไผ่
     5. สี พู่กัน จานสี
     6. กรรไกร
     7. คีม
     8. คัตเตอร์
     9. ลูกปัด
     วิธีทำ
     1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วทำลวดลายโดยการพิมพ์ภาพ
     2. ใช้กรรไกรตัดมุมกระดาษเป็น 4 แฉก แล้วพับให้เป็นรูปกังหัน
     3. มัดลวดติดกับแท่งไม้ไผ่ แล้วร้อยลูกปัดใส่ลงไปในลวด 3 เม็ด
     4. เสียบกังหันเข้าไปในเส้นลวดและใส่ลูกปัดอีก 1 เม็ด เพื่อกันหลุด
   
     2. ภาพแขวน  มีลักษณะคล้ายภาพหมุน แต่ส่วนที่เป็นฐานจะอยู่ตอนบน
     ดวงดาวแสนสวย
     วัสดุและอุปกรณ์

     1. เศษกระดาษแข็งสีขาว
     2. กระดาษกล่อง
     3. สีชอล์ก
     4. ดินสอ
     5. เชือก
     วิธีทำ
     1. ร่างภาพและตัดกระดาษเป็นภาพดวงดาวต่าง ๆ
     2. ระบายสีภาพดวงดาวให้สวยงาม
     3. ตัดกระดาษกล่องแบบหนาเป็นรูปวงกลมและตกแต่งให้สวยงาม เพื่อทำเป็นที่แขวน
     4. ใช้เชือกร้อยดวงดาวและนำไปผูกกับกระดาษรูปวงกลม

     3. ภาพปะติด
     ภาพปะติด คือ การนำเศษวัสดุ เช่น กระดาษ ผ้า รูปภาพ เป็นต้น มาจัดวางให้เป็นภาพที่ออกแบบไว้ แล้วติดด้วยกาวให้เรียบร้อย
     ยีราฟใจดี
     วัสดุและอุปกรณ์
     1. กระดาษสีต่าง ๆ หรือกระดาษจากนิตยสารที่มีลวดลายต่าง ๆ
     2. กระดาษวาดเขียน
     3. คัตเตอร์
     4. กรรไกร
     5. กาวหรือแป้งเปียก
     วิธีทำ
     1. ร่างภาพลงในกระดาษ
     2. เลือกกระดาษที่เหมาะสมกับภาพที่ร่างไว้ แล้วตัดตามแบบร่างทีละภาพ
     3. นำภาพต่าง ๆ ที่ตัดไว้แล้ว มาปะติดบนกระดาษวาดเขียนตามที่ร่างไว้
     4. ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม

     4.  งานพับกระดาษ
     เป็นการนำกระดาษมาพับเป็นรูปต่าง ๆ เช่น พับเป็นรูปสัตว์ พับเป็นสิ่งของหรือพับเป็นรูปต่าง ๆ แล้วนำมาติดบนกระดาษและตกแต่งเป็นเรื่องราวก็ได้
 
     5. งานโครงสร้าง
     เป็นงานที่มีส่วนประกอบสำคัญ ๆ มาต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้กาว เทปกาว หรือเชือก มายึดให้วัสดุต่าง ๆ ติดกันเป็นโครงสร้าง เช่น งานโครงสร้างจากม้วนกระดาษ งานโครงสร้างจากกล่องกระดาษ งานโครงสร้างจากไม้ไอศกรีม เป็นต้น
     เป็ดในฟาร์ม
     วัสดุและอุปกรณ์
     1. มีดและกรรไกร
     2. กาว
     3. สีและพู่กัน
     4. กล่องกระดาษหลาย ๆ แบบ
     5. กระดาษนิตยสารหลาย ๆ แบบ
     วิธีทำ
     1. ออกแบบชิ้นงาน
     2. เลือกกล่องที่มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงสร้างที่ออกแบบ
     3. นำกล่องกระดาษมาประกอบตามแบบ
     4. ทากาวกระดาษนิตยสารแล้วนำไปปะติดกล่องที่ประกอบแล้วให้สวยงามหรือใช้สีระบายตกแต่งตามจินตนาการ


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน