ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

งานปั้น
งานปั้น
     งานปั้น คือ การนำเอาวัสดุอ่อนที่เป็นวัสดุทางธรรมชาติ หรือวัสดุสังเคราะห์มาปั้น พอก หรือตกแต่งให้เป็นภาพตามต้องการ
     ประเภทของงานปั้น 
     งานปั้น  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
     1.  งานปั้นนูนต่ำ  คือ งานปั้นที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นมาจากพื้นผิวเล็กน้อย
     2.  งานปั้นนูนสูง  คือ  งานปั้นที่มีลักษณะสูงขึ้นมาจากพื้นผิวมากกว่าภาพนูนต่ำ
     3.  งานปั้นลอยตัว  คือ งานปั้นที่มองเห็นเด่นขึ้นมาจากฐานของรูปปั้น สามารถมองเห็นได้ทุกด้าน
     วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้น
     วัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่ ดินเหนียว ก่อนนำดินเหนียวมาปั้นเป็นสิ่งต่าง ๆ ต้องเก็บเศษหญ้า หิน และสิ่งที่ติดมากับดินออกให้หมด จากนั้นพรมน้ำและนวดดินให้นิ่มและเหนียว
     วัสดุสังเคราะห์  ได้แก่ ดินน้ำมัน กระดาษแช่น้ำผสมกาว ขี้ผึ้ง เป็นต้น
     การปั้นวัสดุต่าง ๆ ให้เป็นรูปตามความต้องการของเรา เพื่อให้ได้งานที่ดี ประณีต และสวยงามนั้น เราต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในงานปั้น เช่น 
     1.  แผ่นกระดานรองปั้น  มีไว้สำหรับรองเวลาปั้น  และรองเวลานวดดินเหนียวให้เข้ากัน
     2.  ไม้พายหรือไม้ไผ่เหลาแบน ๆ มีไว้สำหรับตกแต่งดิน ให้เป็นลวดลายต่าง ๆ ตามต้องการ 
     3.  ผ้า มีไว้สำหรับชุบน้ำ คลุมดินที่นวดแล้ว หรือคลุมงานปั้นที่ยังปั้นไม่เสร็จเพื่อไม่ให้ดินแห้ง
     4.  กระป๋อง มีไว้สำหรับใส่น้ำ เวลาเราต้องการพรมน้ำเพื่อนวดดินหรือขณะปั้น 
     ปัจจุบันมีวัสดุที่สามารถนำมาใช้ในงานปั้นได้อีกหลายชนิด เช่น ขนมปังผสมกาวแป้งโด เป็นต้น ซึ่งวัสดุเหล่านี้ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง