ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์ไทย
     นาฏศิลป์ไทย หมายถึง การ้องรำทำเพลง และการให้ความบันเทิง โดยการแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ที่มุ่งเน้นศิลปะแห่งการร่ายรำประกอบดนตรีและการขับร้องเข้าด้วยกันของคนไทย
     1.  การรำ 
          การรำ หมายถึง การแสดงที่มุ่งความงดงามของการร่ายรำ เป็นการแสดงท่าทางเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะเพลง โดยใช้แขนและมือเป็นหลัก 
          การรำ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
          1.  การรำเดี่ยว คือ การรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว การรำเดี่ยวมีหลายชุด เช่น รำฉุยฉายยอพระกลิ่น รำมโนราห์บูชายัญ รำพลายชุมพล เป็นต้น
          2.  การรำคู่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
               1.  การรำคู่ในเชิงศิลปะการต่อสู้ การรำประเภทนี้ เป็นการรำที่ไม่มีบทร้อง ใช้รำสลับฉากในการแสดง เช่น การรำชุดการต่อสู้ด้วยดาบ 2 มือเป็นต้น
               2.  การรำคู่ในชุดสวยงาม การรำประเภทนี้ เป็นการรำที่มีบทร้องและใช้ท่าทางแสดงความหมายของเนื้อเพลงในตอนนั้น ๆ เช่น การรำชุดพระรามตามกวาง การรำชุดหนุมานจับสุพรรณมัจฉา เป็นต้น
               3.  การรำหมู่ คือ การรำที่มีผู้แสดงมากกว่า 2 คนขึ้นไป เช่น รำชุดตังหวาย
     2.  ระบำ
          ระบำ หมายถึง การร่ายรำที่แสดงเป็นหมู่หรือเป็นชุด มีทั้งเนื้อร้องและไม่มีเนื้อร้อง ความงามของการแสดงระบำอยู่ที่ความพร้อมเพรียงกัน
          1.  ระบำแบบดั้งเดิมหรือระบำมาตรฐาน หมายถึง การแสดงที่กำหนดเนื้อร้อง ทำนองเพลง ลีลาท่ารำ และการแต่งกาย ตลอดถึงกระบวนการแสดงไว้อย่างแน่นอนตายตัว และสืบทอดต่อ ฟ กันมาเป็นเวลานาน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนลีลาท่ารำได้
          2.  ระบำที่ปรับปรุงใหม่หรือระบำเบ็ดเตล็ด หมายถึง การแสดงที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และเนื้อเรื่อง
          ระบำที่ปรับปรุงใหม่ สามารถแบ่งได้ ดังนี้
          1.  ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน หมายถึง ระบำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นโดยยึดแบบและลีลา ตลอดจนความสวยงามด้านระบำไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้น
          2.  ปรับปรุงจากพื้นบ้าน หมายถึง ระบำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นจากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น แสดงออกเป็นรูปแบบระบำ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เช่น เซิ้งบั้งไฟ เต้นกำรำเคียว รองเง็ง เป็นต้น
          3.  ปรับปรุงจากท่าทางของสัตว์ หมายถึง ระบำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามลักษณะลีลาท่าทางของสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ระบำนกยูง ระบำนกเขา เป็นต้น
          4.  ปรับปรุงจากเหตุการณ์ หมายถึง ระบำที่คิดประดิษฐ์ขึ้นตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น เพื่อการต้อนรับ เพื่อแสดงความยินดี เพื่ออวยพร เป็นต้น
     3.  การฟ้อน
          ฟ้อน หมายถึง การแสดงที่เป็นประเพณีทางภาคเหนือและภาคอีสานเป็นการร่ายรำที่แสงดพร้อมเพรียงกันเป็นชุด ๆ ไม่ดำเนินเรื่องราว การร่ายรำมีลีลาค่อนข้างช้า
          การฟ้อนแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
          1.  การฟ้อนที่สืบเนื่องมาจากการนับถือผี เป็นการฟ้อนเก่าแก่ที่มีมาช้านานซึ่งมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและพิธีกรรม ได้แก่ ฟ้อนผีมดผีเม็ง ฟ้อนผีบ้านผีเมือง เป็นต้น
          2.  การฟ้อนแบบเมือง เป็นการฟ้อนที่เป็นต้นแบบของคนพื้นเมือง ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ ฟ้อนสาวไหม เป็นต้น
          3.  การฟ้อนแบบม่าน เป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการฟ้อนของพม่ากับของไทยลานนา ได้แก่ ฟ้อนม่านมุ่ยเชียงตา
          4.  การฟ้อนเงี้ยว หรือแบบไทยใหญ่ เป็นการฟ้อนที่มีต้นแบบมาจากศิลปะการแสดงของชาวไทยใหญ่ ได้แก่ ฟ้อนนางนก ฟ้อนไต ฟ้อนเงี้ยว เป็นต้น 
          5.  การฟ้อนที่ปรากฏในบทละคร เป็นการฟ้อนที่มีผู้คิดสร้างสรรค์ขึ้นในการแสดงละครพันทาง ซึ่งนิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ฟ้อนลาวแพน ฟ้อนม่านมงคล ฟ้อนน้อยใจยา เป็นต้น


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน