ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ท่าประกอบเพลง
ท่าประกอบเพลง
     ท่าประกอบเพลง เป็นการนำเอาภาษาท่ามาร่ายรำประกอบเพลงโดยให้สอดคล้องกับเนื้อร้อง จังหวะ และทำนองเพลง ซึ่งกระทำอย่างต่อเนื่องกัน ทำให้ดูสวยงาม
                                                                           ท่ารำประกอบเพลงระบำดอกบัว
      ท่าประกอบเพลงระบำดอกบัวเป็นท่ารำเป็นการแสดงท่ารำประกอบเพลงซึ่งแสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริง โดยใช้การเคลื่อนไหวมือและลำตัวการแสดง ท่าประกอบเพลงระบำดอกบัว ควรฝึกท่ารำเป็นหมู่คณะจึงจะทำให้ดูสวยงาม อุปกรณ์ที่ควรใช้ประกอบการแสดง คือ ดอกบัวหรือดอกบัวกระดาษ
                                                                                  เพลง ระบำดอกบัว
                                    เนื้อร้อง มนตรี ตราโมท                                                ทำนอง  เพลงสร้อยโอ้ลาวของเก่า
                                                เหล่าข้าคณาระบำ                                   ร้องรำด้วยเริงร่า
                                    ฟ้อนส่ายให้พิศโสภา                                            เป็นทีท่าเยื้องยาตรนาดกราย
                                                ด้วยจิตจงรักภักดี                                     มิมีจะเหนื่อยแหนงหน่าย
                                     ขอมอบชีวิตและกาย                                           ไว้ใต้เบื้องพระบาทยุคล
                                                 เพื่อทรงเกษมสราญ                                และชื่นบานพระกมล
                                     ถวายฝ่ายฟ้อนอุบล                                             ล้วนวิจิตรพิศอำไพ
                                                 อันปทุมยอดผกา                                    ทัศนาก็วิไล
                                     งามตระการบานหทัย                                          หอมจรุงฟุ้งขจร
                                                  คล้ายจะยวน                                           เย้าภมร
                                      บินวะว่อน                                                           ฟอนสุคนธ์

                                                                       ท่ารำประกอบเพลงระบำดอกบัว
                      
                                  
                                  

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง