ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ตำนานดนตรี
ตำนานการดนตรี
     ดนตรีพื้นบ้าน
     ดนตรีพื้นบ้านมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากที่ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และได้ยินเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงสัตว์ เป็นต้น คนเราได้นำเอาเสียงที่ได้รับรู้ มาคิดค้นประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องกำเนิดเสียงลักษณะต่าง ๆ จนกลายเป็นเครื่องดนตรีในที่สุด 
     ดนตรีพื้นเมืองส่วนมากนิยมเล่นหรือร้องได้ตามความต้องการของผู้เล่นโดยเฉพาะเวลาว่างจากงานหรือในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ผู้เล่นดนตรีพื้นบ้านได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เราเรียกว่า ศิลปินพื้นบ้าน
     ดนตรีพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเราแบ่งดนตรีพื้นบ้านออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ เป็นต้น

     ดนตรีไทย
     ดนตรีไทยมีรูปแบบการขับร้องและการบรรเลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องดนตรีไทย การขับร้องโดยใช้เนื้อร้องภาษาไทยและมีการเอื้อน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณต่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้
     1.  ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย ดนตรีในสมัยนี้มีลักษณะเป็นการขับลำนำ โดยใช้ทำนองเพลงสั้น ๆ เครื่องดนตรีที่ปรากฏเป็นหลักฐานในสมัยนี้มีอยู่หลายชนิด เช่น มโหระทึก ปี่ไฉน กังสดาล สังข์ บัณเฑาะว์ ซอสามสาย ระฆัง เป็นต้น
     2.  ดนตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยามีการพัฒนาการทางด้านดนตรีมากกว่าสมัยสุโขทัย เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติหลายชาติ จึงมีการปรับปรุงเครื่องดนตรีให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงมีการนำเครื่องดนตรีต่างชาติมาบรรเลงร่วมกับวงดนตรีไทยด้วย นอกจากนี้ดนตรีไทยยังมีรูปแบบการบรรเลงได้ชัดเจนกว่าเดิม 
     3.  ดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในสมัยนี้มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ และมีความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง ทำให้ดนตรีไทยได้รับการพัฒนาจนถึงที่สุด และยังได้มีการคิดค้นเครื่องดนตรีใหม่ ๆ ขึ้นมาร่วมบรรเลง เช่น ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นต้น
     เครื่องดนตรีที่บรรพบุรุษไทยได้ประดิษฐ์ขึ้นมา สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
     1.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับดีด เช่น พิณน้ำเต้า จะเข้
     2.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับสี เช่น ซออู้ ซอด้วง
     3.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับตี เช่น กลองยาว ตะโพน
     4.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับเป่า เช่น ขลุ่ยเพียงออ ปี่ใน

     ดนตรีสากล
     ดนตรีสากลมีต้นกำเนิดเหมือนกับดนตรีทั่วไป คือ เริ่มจากที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลง และประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่ให้กำเนิดเสียงโดยวิธีเคาะ ตี เป่า เพื่อให้เป็นเสียงต่าง ๆ จากนั้นมีการพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับ
     จุดเริ่มต้นดนตรีสากลอยู่ที่ยุโรป โดยเริ่มจากการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเพลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ในโบสถ์ ซึ่งเป็นเพลงที่มีความไพเราะ เพราะต้องการให้มีการชักจูงหรือโน้มน้าวใจผู้ฟังให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา เพลงแต่ละเพลงที่ใช้ในการสวดมนต์จะถูกแต่งขึ้นมาอย่างประณีต ถูกต้องตามหลักดนตรี เพื่อให้ได้เพลงที่มีคุณภาพ
      ในเวลาต่อมา เมื่อมีการแต่งบทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนามากขึ้น ทำให้การบันทึกบทเพลงค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะจังหวะและทำนองเพลง จึงได้มีการคิดค้นและประดิษฐ์สัญลักษณ์ทางดนตรีขึ้นมาเรียกว่า ตัวโน้ต ในช่วงแรกโน้ตเพลงหลักจะเป็นเสียงโด เร มี และมีคำสวดเป็นภาษาละติน ในเวลาต่อมาดนตรีสากลได้มีวิวัฒนาการจากที่บรรเลงในโบสถ์ มาบรรเลงในที่สาธารณะเพื่อความสนุกสนานจนเป็นที่นิยมและได้มีการวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบัน ดนตรีสากลจึงมีหลายรูปแบบ และใช้เครื่องดนตรีที่ทันสมัยมากขึ้น

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน