ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ตำนานดนตรี
ตำนานการดนตรี
     ดนตรีพื้นบ้าน
     ดนตรีพื้นบ้านมีกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากที่ผู้คนในท้องถิ่นได้รับรู้และได้ยินเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงสัตว์ เป็นต้น คนเราได้นำเอาเสียงที่ได้รับรู้ มาคิดค้นประดิษฐ์และดัดแปลงเครื่องกำเนิดเสียงลักษณะต่าง ๆ จนกลายเป็นเครื่องดนตรีในที่สุด 
     ดนตรีพื้นเมืองส่วนมากนิยมเล่นหรือร้องได้ตามความต้องการของผู้เล่นโดยเฉพาะเวลาว่างจากงานหรือในเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ผู้เล่นดนตรีพื้นบ้านได้อย่างคล่องแคล่วและชำนาญ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป เราเรียกว่า ศิลปินพื้นบ้าน
     ดนตรีพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งเราแบ่งดนตรีพื้นบ้านออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ เป็นต้น

     ดนตรีไทย
     ดนตรีไทยมีรูปแบบการขับร้องและการบรรเลงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องดนตรีไทย การขับร้องโดยใช้เนื้อร้องภาษาไทยและมีการเอื้อน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณต่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้
     1.  ดนตรีไทยสมัยสุโขทัย ดนตรีในสมัยนี้มีลักษณะเป็นการขับลำนำ โดยใช้ทำนองเพลงสั้น ๆ เครื่องดนตรีที่ปรากฏเป็นหลักฐานในสมัยนี้มีอยู่หลายชนิด เช่น มโหระทึก ปี่ไฉน กังสดาล สังข์ บัณเฑาะว์ ซอสามสาย ระฆัง เป็นต้น
     2.  ดนตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงศรีอยุธยามีการพัฒนาการทางด้านดนตรีมากกว่าสมัยสุโขทัย เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาได้มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติหลายชาติ จึงมีการปรับปรุงเครื่องดนตรีให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงมีการนำเครื่องดนตรีต่างชาติมาบรรเลงร่วมกับวงดนตรีไทยด้วย นอกจากนี้ดนตรีไทยยังมีรูปแบบการบรรเลงได้ชัดเจนกว่าเดิม 
     3.  ดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในสมัยนี้มีความเจริญด้านเศรษฐกิจ และมีความมั่นคงทางด้านการเมืองการปกครอง ทำให้ดนตรีไทยได้รับการพัฒนาจนถึงที่สุด และยังได้มีการคิดค้นเครื่องดนตรีใหม่ ๆ ขึ้นมาร่วมบรรเลง เช่น ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นต้น
     เครื่องดนตรีที่บรรพบุรุษไทยได้ประดิษฐ์ขึ้นมา สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้
     1.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับดีด เช่น พิณน้ำเต้า จะเข้
     2.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับสี เช่น ซออู้ ซอด้วง
     3.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับตี เช่น กลองยาว ตะโพน
     4.  เครื่องดนตรีใช้สำหรับเป่า เช่น ขลุ่ยเพียงออ ปี่ใน

     ดนตรีสากล
     ดนตรีสากลมีต้นกำเนิดเหมือนกับดนตรีทั่วไป คือ เริ่มจากที่มนุษย์รู้จักนำวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลง และประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่ให้กำเนิดเสียงโดยวิธีเคาะ ตี เป่า เพื่อให้เป็นเสียงต่าง ๆ จากนั้นมีการพัฒนาเรื่อยมาตามลำดับ
     จุดเริ่มต้นดนตรีสากลอยู่ที่ยุโรป โดยเริ่มจากการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเพลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ในโบสถ์ ซึ่งเป็นเพลงที่มีความไพเราะ เพราะต้องการให้มีการชักจูงหรือโน้มน้าวใจผู้ฟังให้มีความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนา เพลงแต่ละเพลงที่ใช้ในการสวดมนต์จะถูกแต่งขึ้นมาอย่างประณีต ถูกต้องตามหลักดนตรี เพื่อให้ได้เพลงที่มีคุณภาพ
      ในเวลาต่อมา เมื่อมีการแต่งบทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนามากขึ้น ทำให้การบันทึกบทเพลงค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะจังหวะและทำนองเพลง จึงได้มีการคิดค้นและประดิษฐ์สัญลักษณ์ทางดนตรีขึ้นมาเรียกว่า ตัวโน้ต ในช่วงแรกโน้ตเพลงหลักจะเป็นเสียงโด เร มี และมีคำสวดเป็นภาษาละติน ในเวลาต่อมาดนตรีสากลได้มีวิวัฒนาการจากที่บรรเลงในโบสถ์ มาบรรเลงในที่สาธารณะเพื่อความสนุกสนานจนเป็นที่นิยมและได้มีการวิวัฒนาการตามยุคตามสมัยจนถึงปัจจุบัน ดนตรีสากลจึงมีหลายรูปแบบ และใช้เครื่องดนตรีที่ทันสมัยมากขึ้น

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน