ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

หลักการขับร้องเพลง
หลักการขับร้องเพลง
     การขับร้องเป็นการสร้างสรรค์ทางดนตรีวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีเปล่งเสียงออกมาให้เป็นเพลงต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ประกอบทางดนตรี เพื่อทำให้เพลงที่ร้องมีความไพเราะขึ้น
     1.  ประเภทของการขับร้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
          1.  การขับร้องอิสระ คือ การขับร้องทั่วไป โดยไม่มีดนตรีประกอบผู้ขับร้องสามารถขับร้องตามที่ตนเองถนัดหรือต้องการ โดยไม่คำนึงถึงระดับเสียงของเครื่องดนตรี
          2.  การขับร้องประกอบดนตรี คือ การขับร้องให้เข้ากับการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยคำนึงถึงทำนอง จังหวะ และรูปแบบของเพลง
          3.  การขับร้องประกอบการแสดง คือ การขับร้องเพื่อบรรยายเนื้อเรื่องหรือเนื้อเพลงประกอบการแสดงต่าง ๆ
          4.  การขับร้องหมู่ คือ การขับร้องพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การขับร้องทำนองเดียวกันและการร้องประสานเสียง
     2.  การขับร้องเพลงไทย การขับร้องเพลงไทย ควรเริ่มจากท่าทางการร้อง เนื่องจากเพลงไทยมีลักษณะเฉพาะ ผู้ขับร้องจะนั่งร้องเป็นส่วนใหญ่และมียืนร้องบ้างตามโอกาส ซึ่งผู้ขับร้องควรจะแสดงท่าทางให้เหมาะสม ดังนี้
          1.  ท่านั่ง ผู้ขับร้องส่วนใหญ่จะนั่งราบกับพื้นเวทีเช่นเดียวกับนักดนตรีซึ่งจะต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อย สำรวมกิริยา นั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิก หรือเคลื่อนไหวมากเกินไป ขณะร้องให้หันหน้าไปทางผู้ชมเสมอ
          2.  ท่ายืน ในบางโอกาสผู้ขับร้องอาจจะได้ยืนร้อง ซึ่งผู้ขับร้องควรยืนร้อง ซึ่งผู้ขับร้องควรยืนอย่างสำรวมกิริยาท่าทาง และระวังการเคลื่อนไหวมือ เท้า และลำตัว
          การขับร้องเพลงไทย มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
          1.   ร้องให้มีระดับเสียงสอดคล้องกับเสียงดนตรี
          2.  หายใจเข้า-ออก ให้สอดคล้องกับช่วงจังหวะ ทำนอง และเนื้อเพลง
          3.  ออกเสียงพยัญชนนะ สระ คำควบกล้ำ ตามอักขรวิธี
          4.  ร้องให้ถูกต้องตามวรรคตอนของเนื้อเพลง เพราะหากร้องไม่ถูกวรรคตอน อาจทำให้ความหมายคลาดเคลื่อนได้
          5.  เนื่องจากเพลงไทยมีการเอื้อน ให้ระมัดระวังในเรื่องการออกเสียงควรเอื้อนให้มีน้ำเสียงสม่ำเสมอตามจังหวะและทำนองเพลง
 
                                                                         เพลงไทยที่ควรฝึกร้อง
                                                                            เพลง ปีนตลิ่งนอก
                                                                                                                                เนื้อร้อง ยง อินคเวทย์
                            เมล็ดข้าวสีขาวราวกับหิน                                                คนได้กินทุกบ้านทุกฐานถิ่น
                            แต่กว่าจะได้ข้าวให้เรากิน                                               ชาวนาสิ้นกำลังเกือบทั้งปี
                            ต้องทนแดดทนฝนทนลมหนาว                                       จึงได้ข้าวจากนามาถึงนี่
                            คนกินข้าวควรนึกไว้ให้จงดี                                              ชาวนามีคุณแก่เราไม่เบาเอย

                                                                                 เพลง หนีเสือ
                                                                                                                                  เนื้อร้อง มนตรี ตราโมท
                                    จะหนีภัยไข้ป่วยด้วยย้ายบ้าน                                  ไม่เป็นการหนีรอดปลอดภัยได้
                             เพราะโรคร้ายย้ายติดชิดตัวไป                                         อยู่ที่ไหนโรคนั้นก็พลันมี
                             ถ้าหนีด้วยรักษาอนามัย                                                   มั่นอยู่ในความสะอาดอย่างถ้วนถี่
                             ให้บ้านเรือนร่างกายสดใสดี                                             ก็จะหนีโรคภัยได้พ้นเอย

     3.  การขับร้องเพลงไทยสากล เพลงไทยสากลเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นโดยใช้แนวทำนองดนตรีสากล ซึ่งแนวทำนองเพลงจะแตกต่างจากเพลงไทย คือ ไม่มีการเอื้อน มีตัวโน้ตเป็นตัวบอกจังหวะและทำนอง ในปัจจุบันเพลงไทยสากลมีหลายประเภท เช่น เพลงสตริง เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง เป็นต้น
          การขับร้องเพลงไทยสากล มีหลักปฏิบัติ ดังนี้
          1.  ร้องให้ถูกต้องตามจังหวะทำนองเพลง
          2.  ร้องใหเต็มเสียง แต่ไม่ใช่การตะโกน
          3.  ออกเสียงพยัญชนะและอักขระให้ถูกต้องชัดเจน
          4.  ร้องตามเนื้อหาของบทเพลงให้ครบถ้วน
          5.  ขณะร้องควรหายใจเข้า-ออกให้สอดคล้องกับจังหวะและวรรคตอนของเพลงที่ขับร้อง
          6.  ขณะร้องควรแสดงสีหน้าท่าทางให้สัมพันธ์กับความหมายของเพลง


                                                                              เพลงไทยที่ควรฝึกร้อง
                                                                                      เพลง
จับปูดำ
                                                                                                                                             เนื้อร้อง-ทำนอง สุกรี ไกรเลิศ
                                            จะจับปูดำ                                                            ขยำปูนา
                                     จะจับปูม้า                                                                   เลยไปคว้าปูทะเล
                                     สนุกจริงเอย                                                                แล้วเลยนอนเปล
                                     ซะโอละเห่                                                                  นอนในเปลหลับไป

                                                                                  เพลง ตื่นเถิอชาวไทย
                                                                                                                            เนื้อร้อง-ทำนอง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
                    (สร้อย)                ตื่นเถิดชาวไทย                                               อย่าหลับใหลลุ่มหลง
                                      ชาติจะเรืองดำรง                                                        ก็เพราะเราทั้งหลาย
                                      ถ้ามัวหลับมัวหลง                                                       เราก็คงมลาย
                                      เราต้องเร่งขวนขวาย                                                   ตื่นเถิดชาวไทย
                                                บ้านเมืองยามเฟื่องฟุ้งรุ่งเรือง                            ก็อย่าลืมขวนขวาย
                                      เผลอตัวศึกษา                                                             เราจะพากันตาย
                                      จำไว้เถิดสหาย                                                            ตื่นเถิดชาวไทย
                                                                                                                                                             (สร้อย)
                                                ชาติไทยเราไม่น้อมยอมใคร                              จะสู้จนชีพสลาย
                                       หวังผดุงแหลมทอง                                                     เราพี่น้องหญิงชาย
                                       อย่าให้ชาติสูญหาย                                                     ตื่นเถิดชาวไทย
                                                                                                                                                              (สร้อย)


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนสอบครูadmissions 59ad59admissions 58admissionsAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionsสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกอีโบล่าตึกถล่มkaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonksmart examssmartexamชุดข้อสอบมาตรฐาน 
กลับด้านบน