ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ศัพท์บัญญัติ

ศัพท์บัญญัติ คือศัพท์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นมาตราฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการ การเรียนการสอน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง