ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ลักษณะนาม

คำลักษณะนาม คือ คำที่บอกลักษณะของคำนาม เช่น กางเกง เรียกเป็น ต้ว บ้าน เรียกเป็น หลัง สมุด เรียกเป็น เล่ม เป็นต้น

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง