ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ

เรื่อง : ประโยค

เวลา : 6.08 นาที

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง