ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

เรื่อง : คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์

เวลา : 10.28 นาที

โดย : ครูกฤษฎาพงษ์ สุระวงศ์ 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง