ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตราตัวสะกดแม่ กบ

มาตราตัวสะกดแม่ กบ คือคำที่มี บ เป็นตัวสะกดและคำที่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น ป ภ พ ฟ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง