บทที่ 1 โลกและการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

บทที่ 1 โลกและการเปลี่ยนแปลง


1. โครงสร้างของโลก


สมมุติฐานการเกิดระบบสุริยะ มี 5ข้อ คือ

1.สมมุติฐานว่าด้วยกลุ่มเนบิวลา (The nebula hypothsis)
2.สมมุติฐานว่าด้วยแรงดึงดูด (Tidal    หรือ  two - hypothsis)
3.ทฤษฎีการแปล่งแสง (The  suppernova  theory )
4.ทฤษฎีอธิบายเกี่ยวกับขนาดและความถ่วงจำเพาะ( Explaining the size and
density of the planets theory)
5.ทฤษฎีว่าด้วยกลุ่มหมอกเมฆ
( The inthesteller  cloud  theory)

ปัจจุบันนิยมทฤษฎี =เนบิวลา (การหมุนวนของกลุ่มแก๊ส)

 

การแบ่งโลกตามลักษณ์มวลสารได้เป็น


1. ชั้นเปลือกโลก (Crust)
- พื้นน้ำ เป็นหินไซมา (Sima) ประกอบด้วยธาตุ Si, Mg
- พื้นดิน เป็นหินไซอัล (Sial) ประกอบด้วยธาตู  Si, Al
2.ชั้นเนื้อโลก (Mantle)  ชั้นเนื้อโลกส่วนบน + เปลือกโลก = ธรณีภาค
(Lithosphere)  =ชั้นหิน (ภาษากรีก)
3.ชั้นแกนโลก (Core)
- แกนโลกชั้นนอก (Outer core) เป็นของเหลวร้อนพวกเหล็ก  นิเกิล
(บริเวณที่เกิดสนามแม่เหล็กโลก)
- แกนโลกชั้นใน (Inner core)  มีอุณหภูมิและความดันสูง
ทำให้อนุภาคในชั้นแกนโลกชั้นนอกถูกอัดเป็นของแข็ง

 

 

2.ปรากฏการทางธรณีวิทยา


-แผ่นดินไหว (Earthquake) เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
การไหววนของแมกมาในชั้น Mantle  ภูเขาไฟระเบิด  การกระทำของมนุษย์
ทำให้เกิด  สึนามิ เกิดบ่อย "แนววงแหวนแห่งไฟ " ( Ring of fine )
รอบมหาสมุทรแปซิฟิก
- ภูเขาไฟระเบิด  เกิดจากแมกมาแทรกตัวขึ้นมาสู่ผิวโลก
เมื่ออุณหภูมิและความดันลดลง แมกมาแข็งตัวกลายเป็นหินภูเขาไฟ
เกิดมากบริเวณแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก
(โดยเฉพาะบริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก )
- ภูเขาไฟระเบิด  ทำให้เราทราบองค์ประกอบภายในของโลก

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง