ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

งานปั้น

งานปั้น
วัสดุอุปกรณ์ในงานปั้น มี ๒ ประเภท คือ วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว และวัสดุสังเคราะห์ เช่น ดินน้ำมัน กระดาษผสมน้ำ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้น นักเรียนสามารถหาอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นเเบบง่ายๆ ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปได้ เช่น ไม้บรรทัด ช้อนส้อม ขวดทรงกระบอก ฝาขวดน้ำอัดลม เป็นต้น เมื่อใช้เสร็จเล้ว ควรล้างทำความสะอาด และเก็บให้เรียบร้อย

งานปั้นจากวัสดธรรมชาติ
วัสดุธรรมชาติที่นิยมนำมาใช้ในงานปั้นมากที่สุด คือ ดินเหนียว ซึ่งเป็นวัสดุที่ยึดเกาะตัวได้ดี หาได้ง่ายตามท้องถิ่นต่างๆ
การเตรียมดินเหนียวเพื่อนำมาใช้ในการปั้น มีขั้นตอน ดังนี้
๑.  เลือกดินเหนียวที่สะอาด แล้วเก็บเอาวัสดุต่างๆ ที่ติดปนมากับดินออกให้หมด
๒.  นวดดินเหนียวให้นุ่มเป็นเนื้อเดียวกัน เก็บใส่ถุงพลาสติก หากดินเเห้งเกินไป ให้พรมน้ำและนวดอีกครั้งจนดินนุ่ม สามารถนำมาปั้นได้ หรือใช้ผ้าชุบน้ำคลุมดินไว้ไม่ให้เเห้ง

การปั้นมีหลายลักษณะดังนี้

๑.  การปั้นเเบบเส้น เป็นการนำดินเหนียวมาปั้นเป็นเส้นยาวๆ เเล้วประกอบเป็นรูปต่างๆ
๒.  งานปั้นเเบบแผ่น  เป็นการนำดินเหนียวมาปั้นเล่นเป็นแผ่น แล้วประกอบเป็นรูปต่างๆ
๓.  งานปั้นเเบบอิสระ เป็นการนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วประกอบเป็นรูปที่ต้องการ

งานปั้นจากวัสดุสังเคราะห์
วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ในงานปั้นมีหลายชนิด ที่นิยมมากที่สุด คือ ดินนำมัน เพราะหาซื้อได้ทั่วไป และมีสีให้เลือกหลายสี
การเตรียมดินน้ำมันเพื่อนำมาใช้ในการปั้น มีขั้นตอน ดังนี้
๑.  เลือกซื้อดินน้ำมันที่มีลักษณะ หนืด เหนียว และไม่เเข็งตัว เพราะจะทำให้ปั้นง่าย ไม่ติดมือ
๒.  นำดินนำมันมานวดบนเเผ่นพลาสติก
การปั้นดินน้ำมัน มีวิธีการเดียวกับการปั้นดินเหนียว คือ ปั้นเเบบเส้น ปั้นเเบบเเผ่น และปั้นเเบบอิสระ
 
ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง