ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงไทยสากล

เพลงไทยสากล
      เพลงไทยสากลเป็นเพลงที่มีจังหวะและทำนองที่ง่ายๆ และเป็นเพลงที่มีจังหวะต่างจากเพลงไทย ฟังเเล้วทำให้รู้เกิดความสนุกสนาน
      การฝึกร้องเพลงให้ไพเราะนั้น เราต้องร้องให้ถูกต้องตามจังหวะ และทำนองเพลง ซึ่งสามารถกำหนดสัญลักษณ์แทนจังหวะได้
      นอกจากการใช้สัญลักษณ์แทนจังหวะเเล้ว ถ้านักเรียนเคยดูการเเสดงดนตรีบางประเภท จะสังเกตเห็นผู้ควบคุมวงยืนอยู่ข้างหน้าวง คอยให้สัญญาณมือเพื่อบอกแก่นักดนตรี ดังนั้น เราจึงสามารถใช้สัญญาณมือเเทนทำนองเพลงได้
      เพลงไทยสากลที่ใช้ในพิธีการต่างๆ ที่เราควรรู้จักและฝึกร้องให้ถูกต้อง ได้แก่ เพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งเป็นเพลงที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                                                       เพลงชาติไทย
     เนื้อร้อง พ.อ. หลวงสารานุประพันธ์                    ทำนอง พระเจนดุริยางค์
                                       ประเทศไทยรววมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
                                เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน
                                อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
                                ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
                                ไทยนี้รักสงบ เเต่ถึงรบไม่ขลาด
                                เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
                                สละเลิอดทุกหยาดเป็นชาติพลี
                                เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

เพลงชาติไทย เป็นเพลงที่เเสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย บ่งบอกถึงความสามัคคี ความเสียสละ เเละความกล้าหาญของคนในชาติ ที่ทำให้ชาติไทยดำรงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้
      ดังนั้น เมื่อได้ยินเพลงชาติไทย เราต้องยืนตรงเพื่อเเสดงความเคารพต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
      นอกจากนี้ ยังมีเพลงไทยสากลที่เหมาะกับวัยของนักเรียนอีกมากมาย การฟังเพลงไทยสากล ควรฟังจังหวะ ทำนองเพลง และเนื้อเพลงให้เข้าใจ จึงจะทำให้เกิดอารมณณ์ตามเนื้อเพลง

ตัวอย่าง เพลงไทยสากลง่ายๆ ที่นักเรียนควรฝึกฟังและฝึกร้อง เช่น

                                                           เพลง ช้าง
                   ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง ช้าง                   น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
            ช้างมันตัวโตไม่เบา                                  จมูกมันยาวเรียกว่างวง
            สองเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างา                        มีหูมีตาหางยาว

                                                         เพลง กินข้าวซิ
          เนื้อร้อง สุเทพ โชคสกุล                                         ทำนอง Are You sleeping?
                                  มากินข้าวซิ (ซ้ำ)               กับดีดี (ซ้ำ)
                                  มีทั้งแกงและต้มยำ (ซ้ำ)    อำ อ่ำ อ้ำ (ซ้ำ)

                                                         เพลง ข้ามถนน
                                                                                          เนื้อร้อง สุกรี ไกรเลิศ
                               เเม้ว่าเราจะข้ามถนน              ดูรถยนตร์ ดูรถยนต์
                               เเม้ว่าเราจะข้ามถนน              ดูรถยนต์ก่อน
                               หากรถยนต์มา                       อย่าอวดเก่งกล้าด่วนจร
                               ให้รถไปก่อน                         เเน่นอนปลอดภัย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง