ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงพระราชนิพนธ์

เพลงพระราชนิพนธ์
      เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นเพลงที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อเพลงและท่วงทำนองเพลงขึ้น มีหลายประเภท เช่น ปลุกใจให้รักชาติ ชื่นชมธรรมชาติ ให้ข้อคิดสอนใจ เป็นต้น
      เพลงพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนควรรู้จัก เช่น เพลงพรปีใหม่ เพลงสายฝน เพลงเกิดเพื่อไทย-ตายเพื่อไทย เป็นต้น

ตัวอย่าง เพลงพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนควรฝึกฟังเเละฝึกร้อง เช่น

                                           เพลง เกิดเพื่อไทย - ตายเพื่อไทย
เนื้อร้อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙                            ทำนอง ท่านผุ้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
                           เกิดเป็นไทยแล้ว ใจต้องสู้        ถิ่นไทยเรารู้ เรารักยิ่ง
                   ศัตรูหน้าไหน ไม่เกรงกริ่ง                  หากมาช่วงชิง ตายเสียเถิด
                           เผ่าไทยเราล้วน คนใจเด็ด         แกร่งดังเหล้เพชร ชูชาติเชิด
                   ต่างรักษาไว้ แดนกำเนิด                    เกิดเป้นไทยเเล้ว จำใส่ใจ
                           ปกครองรักษา ทำหน้าที่           ห่วงเมืองไทยนี้ ให้ยิ่งใหญ่
                   สิ้นเมืองไทยเเล้ว ใครอยู่ได้               ชาติไทยคงไร้ ความเสรี
                          เผ่าไทยเราพร้อม อาสาสมัคร      เด็ดเดี่ยวยิ่งนัก ยอมพลีชีพ
                   เสี่ยงภัยทั้งผอง ปองความดี               ปกป้องปฐพี ตายเพื่อไทย

                                                 เพลง ไทยรวมกำลัง
เนื้อร้อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖                               ทำนอง นารถ ถาวรบุตร
                         ไทยรวมกำลังตั้งมั่น                      รักษาชาติป้องกันขันเเข็ง
                  ถึงเเม้ว่าศัตรูผู้มีเเรง                             มายุทธเเย้งก็จะปลาตไป
                  ขอเเต่เพียงไทยเราอย่าพลาญญาติ     ร่วมชาติร่วมป้องจิตเป็นข้อใหญ่
                  ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย                จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง
                  ให้นานาภาษาเขานิยม                        ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
                  ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง                   ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
                  ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง                           บำรุงทั้งชาติศาสนา
                  ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า                               วัฒนาเถิดไทย ไชโย

                                                    เพลง พรปีใหม่
เนื้อร้อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙
                       สวัสดีวันปีใหม่พา                          ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
                  ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิชื่นชม                 ต่างสุขสมนิยมยินดี
                 ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า                         ให้บรรดาเราท่านสุขศรี
                 โปรดประทานพรโดยปราณี                 ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
                 ให้บรรดาเปวงท่านสุขสันต์                  ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
                 ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่                          ผองชาวไทยจงสวัสดี
                 ตลอดปีจงมีสุขใจ                                ตลอดไปนับเเต่บัดนี้
                 ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์              สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง