ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตราตัวสะกดแม่ กง

มาตราตัวสะกดแม่กง คือคำที่ใช้ ง เป็นตัวสะกดเท่านั้น

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง