ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การศึกษาความหมายของถ้อยคำ

การศึกษาความหมายของถ้อยคำ
ในขณะที่อ่านหนังสือใด ๆ ก็ตาม ถ้ารู้ และเข้าใจในความหมายของคำที่ปรากฏ จะช่วยให้อ่านหนังสือได้เร็วขึ้น ความหมายของคำจะมี ๓ ประเภท

๑.  ความหมายโดยตรง คือ ความหมายที่แปลตามรูปศัพท์ หรือความหมายที่ระบุไว้ตามพจนานุกรม เช่น
     เปรี้ยว หมายถึง รสอย่างหนึ่ง เช่น มะนาว
     ฉีก หมายถึง ขาดเเยกออกจากกันหรือทำให้เเยกออกจากกัน
การอ่านงานเขียนที่ใช้คำที่มีความหมายตรง จึงไม่ต้องตีความมาก

๒.  ความหมายโดยนัย คือ ความหมายไม่ตรงตามรูปคำ เเต่มักใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือเป็นสำนวน เช่น

คำ ประโยคที่ใช้ความหมายโดยตรง ประโยคที่ใช้ความหมายโดยนัย
ฉีก เขาฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นๆ เขาฉีกหน้าเพื่อนในที่ประชุม
      (ฉีกหน้า = ทำให้ได้รับความอับอาย)
เด็ด น้องเด็ดดอกมะลิหน้าบ้าน เเม่ทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรสเด็ด
      (รสเด็ด = รสชาติดีมาก)
เค็ม ส้มตำร้านนี้รสเค็มมาก คุณนายคนนี้เค็มมาก
      (เค็ม = ไม่ยอมเสียเปรียบใคร)
หิน หินก้อนนี้เเข็งจริงๆ ข้อสอบคณิตศาสตร์หินจริงๆ
      (หิน = ยากมาก)

๓.  ความหมายโดยบริบท หมายถึง ความหมายของคำขึ้นอยู่กับถ้อยคำที่เเวดล้อม ทำให้รู้ความหมายของคำนั้นว่ามี เพศ พจน์ กาบ อย่างไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น "น้องนายสึกแล้วหรือยัง" ประโยคนี้ทำให้ทราบว่า "น้อง" เป็นผู้ชายจากคำว่า สึก 
      "เด็กๆ ทำการบ้านเสร็จหรือยัง" "เด็กๆ" หมายถึงเด็กมากกว่า 1 คน
      "ชั้นซื้อลำไยมาจากเชียงใหม่" ทำให้ทราบว่าไปเชียงใหม่มาเเล้ว

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง