ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตราตัวสะกดแม่ ก กา

เรื่อง : แม่ก.กา

เวลา : 8.56 นาที

โดย : ครูกฤษฎาพงษ์ สุระวงศ์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง