การอ่านเอา “สมอง” …ความถนัดทางวิศวกรรม

การอ่านเอา “สมอง” …ความถนัดทางวิศวกรรม

น้อง พี่ …อ่านแบบนี้น่ะ…จากสถิติการออกข้อสอบล่าสุดย้อนหลังไป 4 ครั้ง

บทที่ออกมากที่สุดสามอันดับแรก

1 ไฟฟ้ากระแสตรง
กฎของโอห์ม …โดยเฉพาะกราฟ
ต้านทานในเส้นลวดตัวนำ (R = โร แอล ส่วน เอ)
การยุบวงจรความต้านทาน และการต่อสวิทซ์เปิดปิดเพื่อวิเคราะห์กรณีไม่ครบวงจรและลัดวงจร
การแบ่งกระแส และแบ่งแรงดัน(ความต่างศักย์) ของวงจรความต้านทาน
แอมและโวลต์มิเตอร์ …ให้ไปดูให้ละเอียดเลยน่ะครับ เป็นพระเอกเลยในระยะหลัง ๆ ทั้ง … หลักการการใช้มิเตอร์แต่ละแบบ , การคำนวณเพื่อดัดแปลงแอม และโวลต์มิเตอร์, การอ่านค่าจากมัลติมิเตอร์ , การคำนวณโอห์มมิเตอร์ , และการพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนจากการต่อแอมและโวลต์มิเตอร์
กฎของเคอชอฟ …ทั้งกฎของวง และกฎของจุด , และให้ไปเน้นการวิเคราะห์โวลต์จุดให้เป็นด้วย ..จะช่วยให้การทำโจทย์ง่ายขึ้น และเสียเวลาน้อยลงเยอะ (ลองไปดูตามลิงค์นี้ดู
ค่าไฟ…การคิดยูนิต ทั้งจากสูตร และจากกราฟ
สุดท้ายคือ การต่อ R L C ในวงจรที่มีแหล่งจ่ายเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกสอบในระยะหลังแทบทุกครั้งเลยน้อง (ถ้าเป็นขดลวดเหนี่ยวนำ จะทำตัวเป็นลวดเปลือย … ถ้าเป็นตัวเก็บประจุ หลังอัดประจุจนเต็มแล้ว จะทำตัวเป็นวงจรขาด)

2 ก๊าซ และความร้อน
จะออกเรื่องความร้อนมากเป็นพิเศษ ..เรียกได้ว่าเป็นขาประจำ ที่ต้องออกอยู่แล้วเลยน้อง
สมดุลความร้อน Qลด = Qเพิ่ม พวกนี้ออกอยู่แล้วน่ะครับ แต่อาจออกเป็นโจทย์เชิงวิศวกรรมมากขึ้นคือพวก Heat Exchanger ไปทำเยอะ ๆ เลยน่ะครับ โดยเฉพาะข้อสอบเก่า เพราะว่าแนวการออกจะเป็นแนวเดิม ๆ ครับ
การเปลี่ยนรูปพลังงาน ระหว่างพลังงานความร้อน กับพลังงานรูปอื่นๆ และมีการเอาเรื่องประสิทธิภาพการผนวกด้วย
อัตราการให้ความร้อนของเชื้อเพลิง และกราฟความร้อน ที่สามารถคำนวณหาความร้อนแฝงจำเพาะ และความจุความร้อนจำเพาะได้ .
ต่อมาคือ “กฎรวมก๊าซ” ยังไงก็ออกน่ะครับ โจทย์ชอบเอามาผสมกับก๊าซผสม แนวโจทย์จะออกไปเป็นแบบวิศวะ ๆ ถ้าเจอ อย่าตกใจ ให้ไล่ไปที่สมการและข้อมูลที่ให้มาให้ชัดเจน จะทำได้เองครับ …เรื่องนี้ควรฝึกโจทย์มากหน่อยน่ะครับ จะได้คล่อง ๆ
กฎข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ … เป็นเรื่องที่ชอบออกอยู่แล้วน่ะครับ แม้ระยะหลัง ๆ จะห่างหายไป อย่าประมาทครับ ให้ไปฝึก โดยเฉพาะกรณีที่ออกมาเป็นกราฟ P-V น่ะน้อง

3 สมดุล
ระยะหลัง โจทย์สมดุล กลับเอามาออกมาขึ้น แต่แนวข้อสอบค่อนข้างเหมือนเดิมมาก ๆ เลยน้อง น้องต้องไปฝึกแนวข้อสอบ 4 ครั้งล่าสุดไว้เพื่อกันเหนียวไว้เลยน่ะครับ …หากออกแนวเดิม ก็เรียกว่าสบายกันไป
ระบบมวลในภาวะสมดุล หรือภาวะก่อนขยับ …ซึ่งจะเอาการคำนวณแรงเสียดทานมาผสมน่ะครับ พวกมวลหลาย ๆ ก้อนผูกติด ๆ กันแล้วลากตามกันไป ไปทำไว้เยอะ ๆ น่ะ
สมดุลของแรงสามแรง หรือทฤษฎีลามี โดยใช้กฎของ sine … เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้การคิดสมดุลที่เกิดจากแรงสามแรงบนวัตถุ เร็วขึ้นมาก ..ไปทวนส่วนนี้ไว้หน่อยน่ะ ช่วยเรื่องประหยัดเวลาครับ
โมเมนต์ และสมดุลต่อการหมุน …จะเป็นเรื่องหลักที่เน้นกับแนววิศวะ ทั้งกรณีคิดบนวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid Body) บนโครงสร้างสามเหลี่ยม หรือกรณีที่เช็คแนวคิดผ่านโจทย์แบบแปลก ๆ ที่ต้องหาจุดหมุนให้เจอ ไปฝึกทำข้อสอบเก่าไว้ …ตรงแนวเดิมสำหรับส่วนนี้ครับ
และให้ไปดูแนวคิดเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็ก และคุณสมบัติวัสดุในงานโยธาไว้ด้วยน่ะครับ จะเป็น
4 ของเหลว ของไหล
ความดันของเหลว …ทั้งหลักการพวกความดันบรรยากาศ ความดันเกจ หลอดแก้วรูปตัวยู , เกจวัดความดัน และกฎของปาสคาล (เครื่องอัดไฮดรอลิกส์) …. อันนี้เป็นพวกหลอดตัวยูแบบนึง (ตามลิงค์ไป..
แรงลอยตัว… เรื่องนี้เน้นน่ะครับ ไปทำโจทย์มาก ๆ หน่อย น้อง ๆ ที่เรียน ใน N series ให้ไปดูโจทย์ที่พี่เพิ่ม อับเดทเข้าไป จะมีวิธีคิดให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องง่ายครับ
ของไหล …ไปเน้นคำนวณอัตราการไหล ท่อเข้า ท่อออก เน้นทำข้อสอบเก่ามาก ๆ เพราะแนวเดิม , ส่วนสมการแบร์นูลลี่ระยะหลังก็ออกไม่ยากมากน่ะครับ แต่ให้ไปดูหลักตอริเชลลี่ เพิ่มเติมไว้ด้วยน่ะครับ

5 ไฟฟ้ากระแสสลับ
ข้อสอบ 4 ครั้งหลัง ออกเรื่องนี้ไม่ค่อยยากอย่างแต่ก่อน (แต่ก็อย่าเพิ่งประมาทน่ะครับ) … ไปเน้นตามนี้เลยยยยย
การคำนวณหา ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ เชิงความจุ , หา Z และรูปแบบสมการมาตรฐาน (ที่เป็น sin cos อ่ะครับ) ถ้าออกก็จะออกไม่ยากด้วยครับส่วนนี้
ค่า average และค่า rms … โจทย์จะเช็คความรู้ว่าเราแยกความแตกต่างระหว่างสองอันนี้ได้ไหม และคำนวณเป็นไหม ทั้งการคำนวณจากตัวเลขที่โจทย์ให้มา และการคำนวณจากกราฟ ดูข้อสอบเก่าย้อนไปครับ
การใช้โวลต์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์กระแสสลับ รวมถึงวัตต์มิเตอร์ด้วย
ระบบไฟสามเฟส ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
ส่วนพวก UNSEEN ที่ต้องระวัง มี… การปรับปรุง power factor และการเอาการคำนวณเชิงซ้อนมาคิดวงจร R L C ครับ
(ส่วนแม่เหล็กไฟฟ้า จะไม่เน้นมาก ยกเว้นพวกหม้อแปลงครับ ไปฝึกโจทย์หม้อแปลงมากหน่อยน่ะครับ …เอาตัวอย่างไปสองข้อ (ตามลิงค์ไปเลยย) และนี่ (ข้อนี้คนสอนดูเป็นอาแป๊ะสุด ๆ ) อย่าลืมไปดู Resonance หรือการสั่นพ้องของวงจร L C ด้วยน่ะครับ

6 นิวตัน

… เป็นกลศาสตร์อีกเรื่องที่ออกบ่อย มักจะเอาเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงการผสมครับ
แนวแรกคือ ให้ไปทำโจทย์นิวตันที่ผสมกับห้าสมการการเคลื่อนที่แนวตรงกรณีความเร่งคงที่อ่ะครับ
ต่อมาให้ไปเน้นระบบมวล เช่นพวกมวลผูกติดกัน คล้องผ่านรอก โจทย์แนวนี้จะเอาเรื่องอื่นมาผสมได้ด้วย เช่นลวดที่ดึงอาจเอาไปคิดเรื่องของแข็งความความเค้น ความเครียด เป็นต้น
การคำนวณนิวตันในแนวดิ่ง เช่น พวกลิฟต์ การตกของวัตถุ …ไปฝึกเลย

6 บทแรก..นี้เน้นก่อนเพื่อน ออกกว่า 80 เปอร์เซ็นของฟิสิกส์ในวิศวะเลยน่ะ

7 งาน และพลังงาน
บทนี้ พี่แนะนำให้ไปทำข้อสอบเก่าให้มาหน่อยครับ เราจะได้ไอเดีย เพราะว่าข้อสอบ 4 ครั้งที่ผ่าน ๆ มา ก็ยังคงใช้รูปแบบคล้าย ๆ กับข้อสอบเก่ามากมายเลย
กฎอนุรักษ์พลังงาน … สำหรับบทนี้ ถ้าจะออก จะรวมกับพลังงานศักย์สปริงเข้าไปด้วยครับ (เราจะมองพลังงานกลรวมเป็นผลรวมของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง และพลังงานศักย์สปริงครับ
ที่เหลือคงเป็นเรื่องงานกรณีที่มีแรงภายนอกมากระทำ และเรื่องกำลัง …โจทย์อย่าไปฝึกในหนังสือคู่มือมั่ว ๆ น่ะครับ ให้เน้นข้อสอบเก่าความถนัดวิศวะอย่างเดียวเลยครับ

8 เสียง
การสะท้อนของเสียง คำนวณโดยใช้สมการคลื่น (วี = เอฟ x แลมด้า) มาผสม ออกไม่ยากครับ
การกำทอน สำหรับเสียง ให้ไปดูโจทย์พวกท่อปลายเปิด ท่อปลายปิดครับ

9 แม่เหล็กไฟฟ้า …
เน้นหม้อแปลงเป็นหลักเลยครับน้อง พยายามทำโจทย์หม้อแปลงแบบแปลก ๆ ยาก ๆ หน่อยน่ะครับ …น่าจะมีโอกาสโดนที่สุด

10 แสง
ไปเน้นเรื่องความสว่าง และเผื่อเรื่องเลนส์กลุ่มทัศนอุปกรณ์ไว้ครับ

11 โปรเจกไตล์
เน้นโจทย์จำพวกวัตถุสองก้อนเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งสัมพัทธ์กัน ลองไปดูแนวที่ออกในข้อสอบ 4 ครั้งล่าสุด และฝึกพวกนี้ไว้ครับ

12 ไฟฟ้าสถิต
เน้นพวกตัวเก็บประจุครับ การต่อตัวเก็บประจุ การอัดประจุเข้าตัวเก็บประจุ การจ่ายประจุ ไปทำโจทย์ตัวเก็บประจุเก็บไว้น่ะ
ส่วนนี้เป็น “คณิต ที่ออกในแพทสาม” …พี่แท๊ปฝากมาครับ


ส่วนนี่เป็นคณิต ที่ออกในแพทสามครับ (พี่แท๊ป เอ เลเวล สหายพี่วิเคราะห์มาให้น้อง ๆ ครับ)

มี 9 แนวเน้นๆในส่วนของเลขใน PAT3 ได้แก่

Expo-Log, function

การแก้สมการ

พื้นที่ใต้กราฟ

ค่าเฉลี่ย

อนุกรมเลขคณิต

อนุกรมเรขาคณิต(แบบอนันต์)

Sigma

หาพื้นที่ผิวและพื้นที่แรเงา …

ทั้งหมด 9 แนวนี้เน้นๆออกทุกครั้งในสามครั้งล่าสุด อ่ะถ้าจะอ่านให้โดน…เก้าแนวนี้อย่าพลาดนะครับ!!! จะได้ก้าวเข้าสู่คณะวิศวฯดังต้องการทุกๆคนนะครับ เพี้ยง!!! ^^

พี่แท๊ป

 

ที่มา : Ondemand

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน