การเปรียบเทียบชั้นกว่าและชั้นสูงสุด

การทำคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่า และขั้นที่สุด

ให้จำง่ายๆข้อแรกก่อนเลยคือ เติม -er ในขั้นกว่า และ  the  – est สำหรับขั้นที่สุด เช่น

ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
tall สูง taller สูงกว่า the tallest สูงที่สุด
small เล็ก smaller เล็กกว่า the smallest เล็กที่สุด
short เตี้ย shorter เตี้ยกว่า the shortest สั้นที่สุด
long ยาว longer ยาวกว่า the longest ยาวที่สุด
old แก่ older แก่กว่า the oldest แก่ที่สุด
cheap ถูก cheaper ถูกกว่า the cheapest ถูกที่สุด

ง่ายจัง เติมเอาอย่างนี้ทุกตัวหรือเปล่า ….ไม่ได้ต้องมีกฎกติกานิดหนึง

กฎการเติม  -er และ -est

  • คำที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว และตัวสะกดตัวเดียว  ถ้าคุณสมบัติครบสองข้อนี้ ให้เติมตัวสะกดอีกตัวเข้าไป แล้วเติม -er -est เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
big  ใหญ่ bigger the biggest
hot ร้อน  hotter  the hottest
thin ผอม  thinner  the thinnest
fat อ้วน  fatter  the fattest
sad เศร้า  sadder  the saddest
  • คำลงท้ายด้วย y  ให้ตัด y ออก แล้วเติม -ier -iest เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
dirty สกปรก dirtier the dirtiest
dry แห้ง drier the driest
funny ตลก funnier the funniest
lucky โชคดี luckier the luckiest
noisy เสียดัง noisier the noisiest
  • คำสองพยางค์ที่ลงท้ายด้วย -ed, -ful, -ing, -less ให้เติม more  และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
 worried เป็นกังวล more worried the most worried
 helpful ชอบช่วยเหลือ more helpful the most helpful
 boring น่าเบื่อ more boring the most boring
 useless ไร้ประโยชน์ more useless the most useless
  • คำที่มีสามพยางค์ขึ้นไป ให้เติม more  และ the most ข้างหน้า เช่น
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
important สำคัญ more important the most important
expensive แพง more expensive the most expensive
dangerous อันตราย more dangerous the most dangerous
difficult ยาก more difficult the most difficult
  • คำเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์
ขั้นปกติ ขั้นกว่า ขั้นที่สุด
good ดี better the best
bad เลว worse the worst
far ไกล farther the farthest
little เล็ก less the least
many มาก more the most