เซรุ่มคืออะไร
เซรุ่ม คือ ของเหลวใสที่สกัดออกมาจากเลือดสัตว์ บางชนิด ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ฉีดเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้ว ร่างกายสามารถนำไปใช้รักษาโรคหรือทำลายเชื้อโรคได้ทันที เซรุ่มจะสกัดมาจากเลือดของสัตว์ เช่น เลือดม้า หรือเลือดกระต่าย โดยการฉีดเชื้อ โรคที่ทำให้มีฤทธิ์อ่อนลงแล้ว ให้กับม้าหรือกระต่าย เพื่อให้ม้า หรือกระต่ายสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นแล้วจึง ดูดเลือดม้า กระต่าย มาสกัดส่วนที่เป็นน้ำใสซึ่งเป็น ภูมิคุ้มกันอยู่มาฉีดให้กับผู้ป่วย ตัวอย่างของเซรุ่มใน ปัจจุบัน เช่น เซรุ่มป้องกันโรคคอตีบ เซรุ่มป้องกันโรค บาดทะยัก เซรุ่มป้องกันโรคไอกรน เซรุ่มป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า และเซรุ่มแก้พิษงู การฉีดเซรุ่มมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดี คือ ร่างกายสามารถนำเซรุ่มไปใช้ในการต้านทานโรคได้อย่างทันท่วงที ข้อเสีย คือ ผู้ที่ได้รับเซรุ่มนั้นอาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://library.stks.or.th:8080/dspace/handle/123456789/1196
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง