ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ประดิษฐ์กระทงกระดาษ

ประดิษฐ์กระทงกระดาษ
มาทำกระทงจากกระดาษ ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายกับพี่อาร์มกันครับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง