ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

วรรณกรรม

วรรณกรรม
วรรณกรรม
หมายถึง งานเขียนทั่วๆ ไปที่พิมพ์เป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นงานเขียนบนเเผ่นปลิว หรืองานเขียนในรูปแบบอื่นๆ

องค์ประกอบของวรรณกรรม
๑.  เนื้อหา
หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ประพันธ์ถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ อาจเป็นเนื้อเรื่องที่ปรุงเเต่งขึ้น เป็นประสบการณ์ หรือเป็นความรู้สึกของผู้ประพันธ์ในอารมณ์ต่าง ๆ ผ่านเนื้อเรื่องนั้น ๆ 
๒. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของประเภทงานนั้น ๆ อันเป็นวิถีทางที่ผู้ประพันธ์ใช้ในการถ่านทอดเนื้อหาไปสู่ผู้อ่าน

การวิเคราะห์วรรณกรรม
๑.  การวิเคราะห์รูปแบบ การอ่านวิเคราะห์และพินิจวรรณกรรมจำเป็นต้องทราบรูปแบบของวรรณกรรมนั้น ๆ เช่น สารคดี เป็นวรรณกรรมที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ ตัวบุคคล หรือสถานที่ และยังมุ่งให้ผู้อ่านได้รับรสและความเพลิดเพลิน ซึ่งสารคดีจำแนกประเภทตามจุดมุ่งหมาย และลักษณะเนื้อหา เช่น สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ และอัตชีวประวัติ สารคดีให้ความรู้เชิงวิชาการ และสารคดีทั่วไป
๒.  การวิเคราะห์ด้านเนื้อหา การอ่านวิเคราะห์วรรณกรรมด้านเนื้อหา เป็นการอ่านเพื่อพิจารณาเนื้อเรื่องเเละเเนวคิด ซึ่งเป็นสารที่ปรากฏในวรรณกรรมนั้น ๆ เนื้อหาของวรรณกรรมจึงแตกต่างกันไปตามรูปแบบของวรรณกรรม เช่น เนื้อหาของวรรณกรรมประเภทสารคดี เป็นการเสนอข้อเท็จจริงและประเด็นความคิด ซึ่งเเยกเป็นเเนวคิดเกี่ยวกับความจริง ความรู้ และเเนวความคิดเห็นของผู้เขียน โครงเรื่องที่สร้างจากแนวคิด และเนื้อความที่เป็นข้อมูลเหตุผล และรายละเอียดที่สัมพันธ์กัน

การพินิจคุณค่าของวรรณกรรม
๑.  คุณค่าทางวรรณศิลป์
การพิจารณาคุณค่าทางวรรณศิลป์ เป็นการพิจารณาองค์ประกอบของงานประพันธ์ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของงานประพันธ์แต่ละประเภท มีข้อสังเกต ดังนี้ 
      ๑.๑  วรรณกรรมร้อยกรอง
              การพิจารณาคุณค่าจากวรรณกรรมประเภทร้อยกรองสามารถพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้
              -  มีรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา
              -  กลวิธีในการเเต่งน่าสนใจ
              -  ใช้ถ้อยคำไพเราะสละสลวย
              -  ให้ความสะเทือนอารมณ์
              -  เนื้อหามีความคิดสร้างสรรค์
      ๑.๒  วรรณกรรมร้อยเเก้ว
               การพิจารณาคุณค่าจากวรรณกรรมประเภทร้อยแก้ว หลักการพิจารณามี ดังนี้
              -  มีรูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหา
              -  วิธีเสนอเรื่องน่าสนใจ
              -  ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
              -  ใช้สำนวนภาษากะทัดรัด สละสลวย
              -  สื่อความหมายชัดเจน และมีความคิดสร้างสรรค์
๒.  คุณค่าด้านสังคม
     นักเขียนและกวีย่อมแสดงภูมิปัญญาของตนออกมาในวรรณกรรมนั้น ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม และจริยธรรมของคนในสังคมที่วรรณกรรทได้จำลองภาพไว้ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาสังคม

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
          

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน