มารยาทการรับส่งของ ตอน การส่งของให้ผู้ใหญ่ ขณะผู้ใหญ่ยืน

 การส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืน ชายถือของเข้าไปยืนห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร หยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยส่งของให้ผู้ใหญ่แล้วชักเท้ากลับในท่ายืนตรงพร้อมกับค้อมตัวไหว้ ถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับ หญิงถือของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร หยุดยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมกับย่อตัวลงเล็กน้อยพร้อมกับส่งของให้ผู้ใหญ่และยกมือไหว้ในขณะที่ย่อตัวอยู่แล้วชักเท้าขวากลับ ถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง