เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ Part 4
ขนาด : 26.73 MB

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำวิดีโอ
เรื่อง การตัดต่อหนังสั้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดย อาจารย์ระดมศักดิ์ อุทัยชิต คณะนิเทศศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำวิดีโอ
ภายใต้โครงการ "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 3"
ภายใต้หัวข้อ "ปลูกความรู้คู่คุณธรรม"
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรุณาดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม