ร้อยละ

ร้อยละไม่ใช่ปัญหาลองฝึกดูนะคะ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง