ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สาระชีวิต สอนร้องเพลงใจหาย ป ๒

สาระชีวิตแบบครูพรรค์นี้  สอนร้องเพลงใจหาย ป ๒  จัดทำคลิปโดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ (ปฐม)  มีศรี ค.ศ. โรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต๑ ฎนครแห่งคุณภาพการศึกษา"