มารยาทการรับส่งของ ตอน การรับของจากผู้ใหญ่ ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้

 การรับของจากผู้ใหญ่ ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งยู่บนเก้าอี้ ชายเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ ยืนห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรง ค้อมตัว พร้อมยกมือไหว้ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า วางเท้าเต็ม คุกเข่าซ้ายให้ชิดเท้าขวา ยื่นมือรับของจากผู้ใหญ่เสร็จแล้วถอยเท้าขวากลับพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง ถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับ หญิงเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ ยืนห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า เปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อย คุกเข่าซ้ายให้ชิดเท้าขวา ยกมือไหว้ ยื่นมือขวารับของ แล้วถอยเท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง ถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง