ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ฟังเพลงสระ เเอะ เเอ

สาระชีวิตแบบครูพรรค์นี้ ฟังเพลงสระ เเ ะ  เเ-  ป ๑  จัดทำคลิปโดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์(ปฐม) มีศรี คศ.๓ โรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต๑ "นครแห่งคุณภาพการศึกษา"