พืชและสัตว์รอบตัว
ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น

 1. ประโยชน์ของพืช พืชมีประโยชน์ต่อคนและสัตวืมากมายประโยชน์ของพืชขึ้นอยู่กับการที่คนรู้จักนำพืชแต่ละชนิดมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำต้นไม้ ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ จะเห็นว่า พืชมีประโยชน์มากมาย เช่น

     - ใช้เป็นอาหาร

     - ใช้ทำยารักษาโรค

     - ใช้ในการก่อสร้าง

     - ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้

     - ใช้ห่อของ ห่ออาหาร

     - ใช้ประดับตกแต่ง

2. ประโยชน์ของสัตว์ สัตว์ในท้องถิ่นต่างก็มีประโยชน์มากมาย ช่วยกันคิดสิว่า ในแต่ละวัน นักเรียนได้รับประโยชน์จากสัตว์ในด้านใดบ้าง
     - ใช้แรงงานจากลิงช่วยเก็บมะพร้าว

     - ใช้เนื้อและไข่ไก่เป็นอาหาร

     - ใช้เนื้อและน้ำนมวัวเป็นอาหาร

     - ใช้แรงงานช้างชักลากซุง

นอกจากนี้ ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่ มีการนำสัตว์ไปใช้ประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง ลองสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จากหนังสือแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.2  พิมพ์ครั้งที่ 3