จากภาพของพ่อ ตอน โลกประจักษ์ในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากภาพของพ่อ

ตอนที่

ชื่อตอน

1

เพลงพรปีใหม่

2

ส.ค.ส.พระราชทาน ฉบับแรก 2530

3

ส.ค.ส.พระราชทาน สะท้อนปัญหาบ้านเมือง

4

ส.ค.ส.พระราชทาน พรสูงสุดของคนไทย

5

ส.ค.ส.พระราชทาน ฉบับล่าสุด 2554

6

ทุนอานันทมหิดล

7

โครงการพระดาบส

8

โรงเรียนของพ่อ

9

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

10

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

11

จุดเริ่มต้นโครงการพระราชดำริ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

12

ทันตกรรมพระราชทาน

13

โรคเรื้อน

14

วัณโรค

15

ทุนปราบอหิวาตกโรค

16

ฉันสนใจชลประทานมาตั้งแต่เล็ก

17

โครงการแหล่งเก็บน้ำสนองพระราชดำริแห่งแรก

18

พัฒนาแหล่งน้ำภาคเหนือ

19

พัฒนาแหล่งน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20

พัฒนาแหล่งน้ำภาคใต้

21

จุดเริ่มต้นของพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์

22

เรือ ต.91 ที่ทรงออกแบบ

23

กังหันชัยพัฒนา

24

เรือซุปเปอร์มด

25

ซุปเปอร์แซนวิช

26

กำเนิดศูนย์การการพัฒนาฯ

27

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ ห้วยฮ่องไคร้

28

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ ภูพาน

29

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ ห้วยทราย

30

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาฯ พิกุลทอง

31

ทรงผนวช

32

ทรงสร้างวัด

33

ทรงสนับสนุนภาษาบาลี

34

ทรงให้ความสำคคัญกับการถวายผ้ากฐิน

35

เริ่มจากทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

36

อัครศิลปิน

37

กษัตริย์นักดนตรี

38

พระอัจฉริยภาพในดนตรีแจ๊ส

39

ทรงดนตรีกับสถานศึกษา

40

ทรงดนตรีช่วยแหลมตะลุมพุก

41

พระราชนิพนธ์เพลง

42

แสงเทียน เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก

43

lullaby เพลงกล่อมพระราชกุมารีน้อย

44

เราสู้ เพลงพระราชนิพนธ์แก่ทหารอาสา และตำรวจชายแดน

45

เมนูไข่ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับสุดท้าย

46

ต้นกำเนิดของปลานิล

47

ธนาคารโค-กระบือ

48

ส่งเสริมโคนมไทย

49

พระอัจฉริยภาพของการค้นคว้าเรื่องสายพันธุ์บาเซนจิ

50

สระสุวรรณชาด

51

วัตถุประวงค์การสร้างเขื่อน

52

เขื่อนสิริกิติ์

53

เขื่อนแม่งัด

54

เขื่อนภูมิพล

55

เขื่อนอุบลรัตน์

56

ปัญหาน้ำท่วม

57

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม.

58

คลองลัดโพธิ์

59

บางนรา

60

คลองระบายน้ำ ร.1

61

ด้านการสื่อสาร

62

สถานีวิทยุ อ.ส.

63

V.H.F. แจ้งสภาพอากาศเตือนภัย

64

อุปกรณ์สื่อสาร

65

ทีวีดาวเทียมของพ่อ

66

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพล่าสุด

67

ตามรอยน้ำพระราชหฤทัยมั่นคงใสสะอาด

68

ซ้ำรอยแหลมตะลุมพุกทะเลกลืนบ้าน

69

ที่มาของชื่อและพระบรมราโชบายเกี่ยวกับมูลนิธิฯ

70

การบริหารจัดการข้อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

71

พระราชสมัญญา อัครศิลปิน

72

พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณศิลป์

73

พระราชกรณียกิจด้านภาษาและวรรณศิลป์

74

หนังสือพระมหาชนก

75

ติโต พระราชนิพนธ์แปลชิ้นแรก

76

โปรดเล่นกีฬาตั้งแต่ทรงพระเยาว์

77

คว้าเหรียญทองในการแข่งเรือใบ

78

มีน้ำใจนักกีฬา

79

ทรงโปรดแบดมินตัน

80

รางวัลแห่งการส่งเสริมกีฬา

81

วิถีของพ่อคือจุดเริมต้นของแนวคิดของความพอเพียง

82

ความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

83

เกษตรทฤษฎีใหม่

84

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

85

โลกประจักษ์ในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

86

พระราชสมภพ

87

พระจริยวัตรในการเล่นเมื่อทรงพระเยาว์

88

ทรงเปลี่ยนสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษา

89

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระปฐมบรมราชโองการ

90

ทศพิธราชธรรมคืออะไร

91

ทาน

92

ศีล

93

บริจาค

94

ความซื่อตรง

95

ความอ่อนโยน

96

ความเพียร

97

ความไม่โกรธ

98

ความไม่เบียดเบียน

99

ความอดทน

100

ความเที่ยงธรรม

101

ทรงได้แบบอย่างงานอดิเรกจากสมเด็จย่า

102

ทรงพระราชทานวิธีจัดเก็บรูป

103

ช่างภาพส่วนพระองค์

104

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์มีชีวิตตามรอยพระยุคลบาท

105

ภาพรอยยิ้มของฉันให้เธอผู้เดียว

106

โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ

107

รางวัลลูกโลกสีเขียว

108

การปลูกป่าชายเลน

109

หญ้าแฝก

110

โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง

111

ทุนมูลนิธิภูมิพล

112

ทุนเล่าเรียนหลวง

113

ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

114

ทุนพระราชทานนักเรียนชาวเขา

115

ทุนนวฤกษ์

116

ประติมากรรมฝีพระหัตถ์

117

พระพุทธนวราชบพิธ

118

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

119

งานด้านสถาปัตยกรรม

120

จิตรกรรมฝาผนัง

121

ทรงเปลี่ยนชาวเขามาเป็นชาวเรา ทรงแปลงไร่ฝิ่นให้เป็นสวนส้ม

122

โครงการปลูกพืชแทนฝิ่นอันแรกของโลก

123

สวยแต่เป็นโทษ

124

ยาเสพติด โรคที่ไม่ติดต่อแต่ระบาดรุนแรง

125

รางวัลเทิดพระเกียรติ

126

ฮาวาย เกาะแห่งสันติภาพสากล

127

ดาราฮอลลีวูดส่องแสงไปทั่วท้องจักรวาล

128

นิวยอร์ค เมืองหลวงของกิจการระหว่างประเทศ

129

แย้มพระสรวลในลอนดอน

130

สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนเครื่องหมายของความเอื้ออารี

131

โครงการก่อสร้างถนนรัชดาภิเษก

132

โครงการโครงข่ายจตุรทิศตะวันตก-ตะวันออก

133

การปรับปรุงการจราจรภายใต้ความระมัดระวังด้านการอนุรักษ์

134

ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

135

โครงการแก้ปัญหาจราจรตามพระราชดำริ

136

ห้องทดลองส่วนพระองค์

137

ป่าไม้ในบ้าน

138

โรงโคนมครบวงจร

139

โรงสีข้าวต้นแบบ

140

พลังงานสะอาดแบบฉบับของพ่อ

141

จดหมายถึงในหลวง

142

อิสลามอัมพาต ฉะเชิงเทรา

143

นักดนตรางวัลกีตาร์คลาสสิกผู้ป่วยโรคมะเร็ง

144

จากฝันร้ายกลายเป็นดี

145

ไออุ่นใต้ชายคาบ้านของพ่อ

146

พระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทย

147

พระราชนิพนธ์เรื่องแรก

148

พระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษา

149

พระบรมราโชวาทอนุรักษ์ภาษาไทย

150

วันภาษาไทยแห่งชาติ

151

ห้องทดลองส่วนพระองค์

152

โรงเพาะเห็ด

153

โรงอาหารปลาและสาหร่ายเกลียวทอง

154

โครงการเพาะเลี้ยงปลาหมอเทศและปลานิล

155

โรงกระถางผักตบชวา

156

สายพระโลหิต

157

รูปของลูก

158

พระจริยวัตรในเรื่องความพอเพียง

159

คนดีของฉัน คนดีของแม่

160

จะเติบโตเป็นต้นบานชื่นของสมเด็จย่า

161

กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่

162

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานของพ่อ

163

วิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมของพ่อ

164

วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยและพัฒนาของพ่อ

165

รางวัลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพ่อ

166

เสด็จต่างประเทศครั้งแรก

167

เสเด็จเยือนสหรัฐฯ-ยุโรป

168

เสด็จเยือนลาวอีกครั้งหลังจากว่างเว้นมานาน

169

ความรู้ที่ได้จากการเสด็จเยือนเดนมาร์ก

170

เสด็จเยือนต่างประเทศ พระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ

171

แนวพระราชดำริ แกล้งดิน

172

แนวพระราชดำริ ห่มดิน

173

ทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

174

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

175

โครงการปิดทองหลังพระ

176

น้ำพระราชหฤทัยเรื่องการแพทย์

177

หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่

178

โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์

179

ทรงสืบทอดพระราชปณิธานเรื่องการแพทย์

180

โครงการหมอหมู่บ้าน

181

จุดเริ่มต้นพระราชกรณียกิจด้านคมนาคม

182

แก้ปัญหาจราจร

183

สะพานพระราม 8

184

สะพานภูมิพล

185

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนรัชดาภิเษก

186

พระเจ้าอยู่หัวทรงดนตรีกับนักเรียนในต่างประเทศ

187

วันทรงดนตรี

188

เพลงพระราชนิพนธ์เพื่อพสกนิกร

189

เพลงรักของพ่อ

190

เพลงชะตาชีวิต

191

คลองลัดโพธิ์แก้ปัญหาน้ำท่วม

192

คลองลัดโพธิ์ ผลิตกระแสไฟฟ้า

193

พระเจ้าอยู่หัว วิธีการแก้น้ำท่วม

194

โครงการแก้มลิง แก้น้ำท่วม

195

โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ลดน้ำท่วม กทม.

196

กษัตริย์ผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

197

การฟื้นฟูประเพณีต่างๆ

198

การส่งเสริมการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

199

พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทย

200

พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ภาษาไทย

201

พระปฐมบรมราชโองการ

202

ทรงยอมรับอำนาจอธิปไตยของประชาชน

203

ทรงวางตัวเป็นกลาง ไม่แทรกแซงอำนาจอธิปไตย

204

ทรงสร้างความชอบธรรมและความยุติธรรมในหมู่พสกนิกร

205

ทรงวางตัวเข้ากับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

206

พระอัจริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

207

เขื่อนดิน

208

พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

209

หลักบำบัดน้ำเสีย น้ำดีไล่น้ำเสีย

210

ในหลวงกับสารสนเทศ

211

การพัฒนาข้าวไทย

212

โครงการธนาคารข้าว

213

การส่งเสริมระบบสหกรณ์ให้แก่ชาวนาไทย

214

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาว่าด้วยเรื่อง ข้าว

215

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

216

การเสด็จแปรพระราชฐาน

217

ทักษิณราชนิเวศน์

218

ภูพานราชนิเวศน์...ที่รวมดวงใจชาวอีสาน

219

ภูพิงค์ราชนิเวศน์

220

พระราชวังไกลกังวัล

221

ทรงมองการณ์ไกลในแก้ปัญหาสาธารณภัย

222

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯใช้วิทยุ อ.ส. ช่วยประชาชน

223

ทรงวางแผนระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุง ปี 2538

224

พระราชดำริเรืองการสร้างคันกั้นน้ำ

225

พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนที่เผชิญปัญหาน้ำท่วม

226

วันพระราชบิดาแห่งฝนหลวง

227

ที่มาของโครงการฝนหลวง

228

พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขความแห้งแล้ง

229

เทคนิค Super Sanwich ของพ่อ

230

ตัวอย่างความสำเร็จจากฝนหลวงของพ่อ

231

โครงการเพื่อการสนับสนุนการปลูกข้าว

232

การส่งเสริมคนไทยให้กินข้าวกล้อง

233

ขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวนา

234

เหรียญข้าวทองคำ

235

โลกประจักษ์...พ่อคือนักพัฒนาข้าวไทย

236

รางวัลและพระเกียรติยศ

237

รางวัลและการสดุดีพระเกียรติคุณด้านการถ่ายภาพ

238

รางวัลด้านการพัฒนามนุษย์

239

รางวัลแห่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

240

รางวัลด้านการพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

241

พระเจ้าอยู่หัวที่รักยิ่งของคนไทย

242

อภิบาลเพื่อทรงเป็นพลังของแผ่นดิน

243

เสด็จขึ้นครองราชย์ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

244

พระบรมราชาภิเษกการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

245

ด้วยรักและภักดี ตลอดไป

246

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

247

พระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู่หัวไม่ทอดทิ้งประชาชน

248

พระบรมราโชวาทการส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

249

พระบรมราโชวาทเศรษฐกิจพอเพียง

250

พระบรมราโชวาทเการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

251

ภาพทรงรับบาตรจากหญิงชรา

252

ภาพกษัตริย์ยอดกตัญญู

253

ภาพในหลวงทรงยุติพฤษภาทมิฬ

254

ภาพในหลวงทรงนั่งพื้นเทียบเท่ากับประชาชน

255

ภาพทรงล่อ

256

ภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับประชาชน

257

ภาพแห่งความประทับใจระหว่างพระเจ้าแผ่นดินกับตำรวจและทหาร

258

ภาพแห่งความประทับใจพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนา

259

ภาพแห่งความประทับใจพระเจ้าแผ่นดินทรงเสียสละเพื่อประชาชน

260

5 ธันวาคม 2554 ภาพความประทับใจมิรู้ลืม

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน