ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สอนเพลง ๔๔ พยัญชนะ

เพลง ๔๔ พยัญชนะ เป็นเพลงที่ครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ จัดทำเป็นสื่อเรียนรู้ เมื่อ ปี ๒๕๓๓ ผ่านมา ยี่สิบกว่าปีแล้ว ยังใช้ได้ดี คลิปสอนเพลง ๔๔ พยัญชนะ จัดทำโดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ (ปฐม) มีศรี คศ.๓ โรงเรียนวัดกงลาด สพป.นครปฐม เขต๑ "นครแห่งคุณภาพการศึกษา"