มารยาทการรับส่งของ ตอน การรับของจากผู้ใหญ่ขณะยืน

 มารยาทการรับส่งของ การรับของจากผู้ใหญ่ขณะยืน ชายเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ทิ้งระยะห่างพอสมควรยืนตรง ค้อมตัวพร้อมกับยกมือไหว้ ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับค้อมตัวลงเล็กน้อย ยื่นมือขวารับของเสร็จแล้วชักเท้าขวากลับถอยพอประมาณจึงหันกลับ หญิงเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ทิ้งระยะห่างพอสมควร ยืนตรงถอยเท้าใดเท้าหนึ่งไปข้างหลังย่อตัวไหว้ตามความอาวุโสของผู้ส่งของให้แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัว ยื่นมือขวารับของเสร็จแล้วชักเท้ากลับ ยืนตรงถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง