สัตว์น่ารัก

1 โครงสร้างภายนอกของสัตว์และหน้าที่ 

        สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและพืช โครงสร้างของสัตว์ประกอบด้วยอวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ขา และเท้า อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

        ตา ทำหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆ
        หู ทำหน้าที่รับฟังเสียง
        จมูก ทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่น
        ปาก ทำหน้าที่กินอาหาร
        ขาและเท้า ทำหน้าที่เคลื่อนไหว และรับน้ำหนักตัว

2 โครงสร้างที่ใช้ในการเคลือนที่ของสัตว์
        สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเคลื่อนที่ อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์จะแตกต่างกัน ตามลักษณะรูปร่างและสภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่สัตว์บางชนิดใช้ขาเดิน วิ่ง หรือกระโดด สัตว์บางชนิดมีปีกใช้ปีกบินได้สัตว์ที่อยู่ในน้ำใช้ครีบหรือหนวดว่างน้ำ

 เราสามารถแบ่งสัตว์ตามอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ได้ ดังนี้

 1. สัตว์ที่ใช้ปีกช่วยในการบิน เช่น แมลงปอ ผีเสื้อ ค้างคาว เหยี่ยว
 2. สัตว์ที่ใช้ขาในการเดิน วิ่ง กระโดด เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่าย กบ ปู
 3. สัตว์ที่ใช้กล้ามเนื้อในการเลื้อยหรือคลาน เช่น หอยทาก ปลิง ไส้เดือน งู
 4. สัตว์ที่ใช้ครีบและหางหรือหนวดในการว่ายน้ำ เช่น ปลา แมงกระพรุน หมึก สิงโตทะเล

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
จากหนังสือแม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1  พิมพ์ครั้งที่ 2

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง