ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี 
     การสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี หมายถึง การคิดค้นหรือสร้างผลงานทางดนตรีชิ้นใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร ในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การแต่งเพลงขึ้นมาใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร ในทางที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น 
     นอกจากนี้ ยังรวมถึงการทำกิจกรรมทางดนตรีอื่น ๆ อีก เช่น การคิดท่าทางประกอบเพลง การประดิษฐ์เครื่องดนตรี แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
     การสร้างสรรค์โดยอาศัยประสบการณ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีโดยใช้ประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์เอง เช่น การแต่งเนื้อร้องขึ้นใหม่จากทำนองเพลงที่เคยได้ยินมา เป็นต้น
     การสร้างสรรค์โดยอาศัยหลักการ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีจากหลักการที่ผู้สร้างสรรค์มีความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว เช่น การประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุ โดยนำหลักการกำเนิดเสียงที่ได้เรียนจากวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ เป็นต้น 

ดนตรีกับชีวิตประจำวัน
     ดนตรี มีความเกี่ยวข้องกับคนเราจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ดนตรีจะทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบคุลิกภาพ อารมณ์ และจิตใจ ของผู้ฟังด้วย
     ความรู้และประสบการณ์ทางดนตรี สามารถนำไปใช้บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้เช่น

          วิชา                                                  ตัวอย่าง การบูรณาการงานดนตรีกับวิชาอื่น ๆ
1.  ทัศนศิลป์                                                             -นำความรู้ทางทัศนศิลป์ มาตกแต่งเครื่องดนตรีให้สวยงาม
2.  นาฎศิลป์                                                             -นำความรู้ในภาษาท่ามาเคลื่อนไหวประกอบการบรรเลงดนตรี
3.  วิทยาศาสตร์                                                          -นำความรู้เรื่องเสียง มาฝึกร่างกายในการเปล่งเสียงขับร้องเพลง
4.  คณิตศาสตร์                                                           -นำความรู้เรื่องนับ มาใช้ฝึกเคาะจังหวะในการเล่นดนตรี
5.  ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ                             -นำความรู้ในเรื่องภาษามาใช้ในการฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
6.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                   -นำความรู้ในเรื่องงานประดิษฐ์มาสร้างเครื่องดนตรีจำลองเพื่อทำเป็นของ
                                                                                  เล่นของประดับได้

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน