การตัดเย็บเบื้องต้น : อุปกรณ์และเครื่องมือ

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตัดเย็บ


  อุปกรณ์และเครื่องมือการตัดเย็บ  เป็นสิ่งที่ช่วยให้งานตัดเย็บมีความละเอียด  เรียบร้อย  รวดเร็วและได้ผลดี  อุปกรณ์ และเครื่องมือที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องมีการทำความสะอาด  และควรเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ  เพราะงานตัดเย็บต้องใช้ฝีมือ มีความละเอียดเรียบร้อย  มีความประณีตและมีความเที่ยงตรงเป็นหลักสำคัญ  ซึ่งการใช้และการถนอมเครื่องมือเป็นการฝึกนิสัยของคนเป็นช่างที่ดี  ดังนั้นจึงควรรู้จักอุปกรณ์ทุกชนิด  เพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมตามชนิดของผลงานและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน  ดังนี้

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดตัวและการสร้างแบบ

การสร้างแบบตัดต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง  อุปกรณ์ที่ใช้วัด  มีหลายชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน  ซึ่งออกแบบให้เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง  ได้แก่

1.1  สายวัด  สายวัดที่มีขายในท้องตลาดมีอยู่หลายชนิด  เช่น  ผ้าเทป  ไฟเบอร์กลาส พลาสติก  เป็นต้น  สายวัดที่ดีควรทำด้วยวัสดุไม่ยืด  ไม่หด  สามารถใช้ได้ทั้งหน่วยนิ้วและเซนติเมตร  สายวัดจะมีความยาว  60  นิ้ว  หรือ  150  เซนติเมตร  มีการแบ่งช่องอย่างชัดเจน  ในการวัดตัวหน่วยเซนติเมตรจะมีความละเอียดกว่าการวัดเป็นนิ้ว  ซึ่งการเย็บผ้าสตรีส่วนใหญ่นิยมใช้  หน่วยเซนติเมตร

วิธีการใช้  ใช้วัดตัวเพื่อทราบขนาดสัดส่วนของบุคคลและสร้างแบบเสื้อผ้า  การอ่านสายวัดหน่วยนิ้ว  แบ่งเป็น  8  ช่อง  นิยมอ่านเป็นเศษส่วน  ดังนั้น  1  ช่อง  อ่านว่า เศษ  1  ส่วน  8,  2  ช่อง  อ่านว่าเศษ  1  ส่วน  4,  3  ช่องอ่านว่า  เศษ  3  ส่วน  8  เป็นต้น  การอ่าน    สายวัดหน่วยเซนติเมตร  แบ่งเป็น  10  ช่อง  นิยมอ่านเป็นทศนิยม  ดังนี้  1  ช่อง  อ่านว่า  .1, 2  ช่อง  อ่านว่า  .2,  3  ช่อง  อ่านว่า  .3, 4  ช่อง  อ่านว่า  .4,  5  ช่อง  อ่านว่า  .5  เป็นต้น

การเก็บดูแลรักษา  ห้ามใช้สายวัดแทนเชือกผูกเอว  เพราะจะทำให้สายวัดบิดเบี้ยว  เสียรูปและควรเก็บรักษาสายวัดโดยวิธีการแขวน  เพราะจะทำให้สายวัดอยู่ในสภาพเดิมไม่เสียรูป สะดวกต่อการใช้งาน

1.2  ไม้บรรทัด  ที่ใช้งานตัดเย็บมี  3  ขนาด  คือ  ขนาดยาว  12  นิ้ว  ขนาดยาว  18  นิ้ว   และขนาดยาว  24  นิ้ว  สำหรับไม้บรรทัดยาว  12  นิ้ว  ใช้สำหรับขีดเส้นระยะสั้น  เช่น  เส้นไหล่ เส้นบ่า  เป็นต้น  ไม้บรรทัดยาว  18  นิ้ว  และ  24  นิ้ว  ใช้สำหรับ ขีดเส้นที่เป็นเส้นยาวในการสร้างแบบตัดเพื่อความสะดวก  ควรมีไม้บรรทัดอย่างน้อย  2 อัน  คือ  ขนาดยาว  12  นิ้ว  และขนาดยาว   18  นิ้ว หรือ  24  นิ้ว  ไม้บรรทัดที่เป็นพลาสติกใสจะสะดวกต่อการใช้เพราะเห็นรอยเส้นด้านล่างชัดเจน   

วิธีการใช้  ใช้สำหรับขีดเส้นในการสร้างแบบ

การเก็บดูแลรักษา  ควรเก็บโดยวิธีแขวน  ถ้าเป็นไม้บรรทัดพลาสติกควรระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีด  เพราะจะทำให้ตัวเลขระยะวัดเลือนหายไม่สามารถอ่านระยะวัดได้

1.3  ไม้ฉาก  มีทั้งชนิดที่ทำด้วยไม้และพลาสติกใส  มีความยาวตั้งแต่  6  เซนติเมตรขึ้นไป  มีหน่วยวัดข้างหนึ่งเป็นนิ้ว  ข้างหนึ่งเป็นเซนติเมตรเช่นเดียวกับไม้บรรทัด 

 วิธีการใช้  ใช้สำหรับทำมุมที่ต้องการให้เป็นมุมฉาก  หรือขีดเกรนผ้าบนแบบตัด

การเก็บดูแลรักษา  ควรจัดเก็บในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บให้เรียบร้อย  ถ้าเป็นไม้ฉากที่ทำด้วยพลาสติก  ควรระวังรอยขูดขีดและการหัก

1.4   ไม้โค้งสะโพก  ใช้ขีดเส้นสร้างแบบที่ต้องการส่วนโค้ง  เช่น  โค้งสะโพก  ตะเข็บข้างของเสื้อและตะเข็บใต้ขากางเกง ควรเรียนรู้วิธีใช้ให้ถูกต้องจะช่วยให้การทำงานสะดวกและ รวดเร็วขึ้น  ไม้โค้งสะโพกมีทั้งชนิดที่ทำด้วยไม้และพลาสติก  ตรงปลายมีรูสำหรับแขวน 

วิธีการใช้  ใช้ขีดเส้นสร้างแบบที่ต้องการส่วนโค้ง

การเก็บดูแลรักษา  ควรเก็บโดยวิธีร้อยเชือกแขวนไว้ข้างผนัง

1.5  ยางลบ  ยางลบที่ใช้ควรมีคุณภาพดี  สามารถลบรอยดินสอได้สะอาด  ไม่ควรใช้ยางลบที่หัวดินสอเพราะลบไม่สะอาด

วิธีการใช้  ใช้ลบเส้นที่ต้องการแก้ไขขณะสร้างแบบตัด

การเก็บดูแลรักษา  ควรเก็บไว้ด้วยกันกับดินสอใส่ไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ

1.6  ดินสอ  ใช้สำหรับทำเครื่องหมายและขีดเส้นต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้างแบบควรเหลาดินสอให้แหลมเพื่อความคมชัดของเส้น ไม่ควรใช้ดินสอที่ไส้อ่อนจนเกินไป  จะทำให้ทู่เร็ว  ดินสอที่ไส้แข็งเกินไปทำให้กระดาษสร้างแบบขาดได้ง่ายและมองไม่ชัดเจน   

วิธีการใช้  ใช้ขีดเส้นหรือทำเครื่องหมายในการสร้างแบบตัด

การเก็บดูแลรักษา  ควรจัดเก็บไว้กับยางลบใส่ไว้ในกล่องอุปกรณ์การตัดเย็บ

1.7   กระดาษสร้างแบบ  ควรใช้กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล  มีทั้งชนิดเนื้อบางและ ชนิดเนื้อหนา  ซึ่งมีขายตามร้านขายเครื่องเขียนและร้านขายอุปกรณ์การตัดเย็บ  ราคาแผ่นละ  2-3  บาท  มีขนาดกว้าง  79  เซนติเมตร ยาว  190  เซนติเมตร

วิธีการใช้  ใช้สำหรับสร้างแบบตัด

การเก็บดูแลรักษา  ในกรณีที่ซื้อกระดาษจำนวนมาก  ควรเก็บดูแลรักษาโดยการเก็บในที่อากาศถ่ายเทได้ดี  ไม่เปียกชื้น  วางกระดาษตามแนวนอนโดยทับซ้อนกัน  และอย่าให้กระดาษถูกแสง  เพราะจะทำให้กระดาษเหลืองกรอบ

 

ที่มา : dek-d.com/jantana59

#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน