ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน
เป็นการเขียนจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนรายงานต้องมีการกำหนดหัวข้อ เเละจุดมุ่งหมายในการเขียน

ขั้นตอนการเขียนรายงาน
๑.  รวบรวมชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า
๒.  อ่านหนังสือที่รวบรวมไว้เเล้วเขียนบันทึก
๓.  ทำโครงเรื่องหรือเรียงลำดับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนรายงาน
๔.  เขียนรายงานด้วยสำนวนของตนเอง โดนเรียบเรียงเนื้อเรื่อง แต่ละตอนไปตามลำดับหัวข้อในโครงเรื่องให้เนื้อความทุกตอนเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด

ส่วนประกอบของรายงาน
๑.  หน้าปก มีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อเรื่องรายงาน ชื่อผู้เขียนรายงาน ชื่อคุณครู/อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงาน
เรื่อง 
สำนวนไทย  
โดย
เด็กหญิงณัฐกานต์ สังขดิษฐ์
นำเสนอ
อาจารย์สุธาทิพย์ พัธนาวิน 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

๒.  คำนำ  เป็นการระบุจุดประสงค์ ลักษณะของรายงานที่เขียน และบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากรายงาน
๓.  สารบัญ เป็นการลำดับหัวข้อที่นำเสนอในรายงาน ดังตัวอย่าง

สารบัญ

                                                       เนื้อหา                                                                              หน้า
                                                       บทที่ ๑ ความเป็นมา                                                                 ๑
                                                       บทที่ ๒ ความหมายของสำนวนไทย                                               ๓
                                                       บทที่ ๓ ลักษณะสำนวนไทย                                                        ๖ 
                                                       บรรณานุกรม

๔.  เนื้อหา เป็นข้อความที่ผู้เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าแล้วบันทึกไว้ และนำมาเขียนด้วยถ้อยคำของผู้เขียนรายงานเอง 
      การเขียนเนื้อหา ควรเเบ่งเรื่องเป็นตอนหรือหัวข้อ แต่ละตอนมีประโยคกลายประโยค เมื่อเขียนจบประโยคให้เว้นวรรค แต่ละประโยคต้องมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน เมื่อเขียนเนื้อหาเเต่ละตอนจบเเล้ว ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อเขียนตอนใหม่ และเเต่ละย่อหน้าต้องมีเนื้อหาต่อเนื่องกันไปจนจบเรื่อง
๕.  บรรณานุกรม เป็นรายชื่อหนังสือที่นำมาใช้ประกอบการค้นคว้าข้อมูลในการเขียนรายงาน มีวิธีการเขียนดังนี้
      ๕.๑  เขียนชื่อผู้เขียนหนังสือ เขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
      ๕.๒  เขียนชื่อหนังสือและขีดเส้นใต้ชื่อ เขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
      ๕.๓  เขียนชื่อจังหวัดที่พิมพ์หนังสือ เขียนเครื่องหมายทวิภาค ( : )
      ๕.๔  เขียนชื่อโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ เขียนเครื่องหมายจุลภาค ( , )
      ๕.๕  เขียนปีที่พิมพ์ เขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง วรวรรณ คงมานุสรณ์. รู้ถ้วนสำนวนไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน