ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนรายงาน

การเขียนรายงาน
เป็นการเขียนจากการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การเขียนรายงานต้องมีการกำหนดหัวข้อ เเละจุดมุ่งหมายในการเขียน

ขั้นตอนการเขียนรายงาน
๑.  รวบรวมชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า
๒.  อ่านหนังสือที่รวบรวมไว้เเล้วเขียนบันทึก
๓.  ทำโครงเรื่องหรือเรียงลำดับหัวข้อเรื่องที่จะเขียนรายงาน
๔.  เขียนรายงานด้วยสำนวนของตนเอง โดนเรียบเรียงเนื้อเรื่อง แต่ละตอนไปตามลำดับหัวข้อในโครงเรื่องให้เนื้อความทุกตอนเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด

ส่วนประกอบของรายงาน
๑.  หน้าปก มีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อเรื่องรายงาน ชื่อผู้เขียนรายงาน ชื่อคุณครู/อาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายงาน
เรื่อง 
สำนวนไทย  
โดย
เด็กหญิงณัฐกานต์ สังขดิษฐ์
นำเสนอ
อาจารย์สุธาทิพย์ พัธนาวิน 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑

๒.  คำนำ  เป็นการระบุจุดประสงค์ ลักษณะของรายงานที่เขียน และบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากรายงาน
๓.  สารบัญ เป็นการลำดับหัวข้อที่นำเสนอในรายงาน ดังตัวอย่าง

สารบัญ

                                                       เนื้อหา                                                                              หน้า
                                                       บทที่ ๑ ความเป็นมา                                                                 ๑
                                                       บทที่ ๒ ความหมายของสำนวนไทย                                               ๓
                                                       บทที่ ๓ ลักษณะสำนวนไทย                                                        ๖ 
                                                       บรรณานุกรม

๔.  เนื้อหา เป็นข้อความที่ผู้เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าแล้วบันทึกไว้ และนำมาเขียนด้วยถ้อยคำของผู้เขียนรายงานเอง 
      การเขียนเนื้อหา ควรเเบ่งเรื่องเป็นตอนหรือหัวข้อ แต่ละตอนมีประโยคกลายประโยค เมื่อเขียนจบประโยคให้เว้นวรรค แต่ละประโยคต้องมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน เมื่อเขียนเนื้อหาเเต่ละตอนจบเเล้ว ให้ขึ้นย่อหน้าใหม่เมื่อเขียนตอนใหม่ และเเต่ละย่อหน้าต้องมีเนื้อหาต่อเนื่องกันไปจนจบเรื่อง
๕.  บรรณานุกรม เป็นรายชื่อหนังสือที่นำมาใช้ประกอบการค้นคว้าข้อมูลในการเขียนรายงาน มีวิธีการเขียนดังนี้
      ๕.๑  เขียนชื่อผู้เขียนหนังสือ เขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
      ๕.๒  เขียนชื่อหนังสือและขีดเส้นใต้ชื่อ เขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
      ๕.๓  เขียนชื่อจังหวัดที่พิมพ์หนังสือ เขียนเครื่องหมายทวิภาค ( : )
      ๕.๔  เขียนชื่อโรงพิมพ์หรือสำนักพิมพ์ เขียนเครื่องหมายจุลภาค ( , )
      ๕.๕  เขียนปีที่พิมพ์ เขียนเครื่องหมายมหัพภาค ( . )
ตัวอย่าง วรวรรณ คงมานุสรณ์. รู้ถ้วนสำนวนไทย. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๙

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน