ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำพ้องเสียง

คำพ้องเสียง 
คำพ้องเสียง
คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันเเต่เขียนต่างกัน คำพ้องเสียงบางคำเป็นคำไทยเเท้ และบางคำมาจากภาษาอื่น เช่น ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เป็นต้น

ตัวอย่าง
๑.  รด  หมายถึง  เท ราด สาดน้ำลงไปให้เปียกชุ่ม  ตัวอย่างประโยค  ฉันช่วยพ่อเเม่รดน้ำต้นไม้
      รถ  หมายถึง  ยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไป          ตัวอย่างประโยค  ฉันนั่งรถโดยสารประจำทางไปโรงเรียนทุกวัน
๒.  กัน       หมายถึง   กีดขวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป 
      กัลป์    หมายถึง   ระยะหนึ่งในช่วงเวลาอันยาวนาน
      กรรณ  หมายถึง   หู
๓.  ครรภ์   หมายถึง   ท้อง เช่น หญิงมีครรภ์
      คันธ์    หมายถึง   กลิ่นหอม
๔.  พรรณ  หมายถึง   สีของผิว ชนิด
      พันธุ์    หมายถึง   พวกพ้อง พี่น้อง วงศ์วาน เหล่ากอ
๕.  จันทร์  หมายถึง   ดวงเดือน
      จันทน์  หมายถึง  ชื่อพรรณไม้ ใช้ทำยาเเละปรุงเครื่องหอม

                                    กาพย์ช่วยจำ คำช่วยจด คำพ้องเสียง
                              ข้ารู้ค่าของใจที่ไม่ฆ่า             ด้วยเมตตาพาใจใฝ่กุศล
                 เด็กขี้เกียจเขียนเลขคี่มีสามคน             ข้อยไม่บ่นค่อยทำไปจนได้ดี
                 เขาข้อนอกเพราะวจีที่ขอดค่อน            ทุกขั้นตอนคั่นไว้ให้เป็นที่
                 ขั้วโลกใต้ถั่วโอชาถ้าคั่วดี                     ใช้ส้อมนี้ช่วยซ่อมได้ลองใช้ดู
                 ฟังเพลงค่าวข้างกองข้าวหนาวในอก     เห็นค่างกกลูกแนบข้างนางหดหู่
                 หมาเเยกเขี้ยวเราขับเคี่ยวลดเลี้ยวดู     ใครอย่าฉ้อช่อพบูชูให้ชม
                ถ้าคอยท่าผู้เฒ่าเป็นเถ้าแก่                    ท่านมาเเน่ด้วยเอ็นดูคู่เสกสม
                ผู้หญิงชอบหมวกมีพู่ดูขำคม                  ฝนตกซู่สู้ฝ่าลมมาเยี่ยมเยือน
                                                                                                                       ฐ.น.

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง