ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตรฐานการเขียนตัวอักษรในการเขียนแบบ

มาตรฐานการเขียนตัวอักษรในการเขียนแบบ

ตัวอักษรในงานเขียนแบบมีมาตรฐานตัวอักษรที่ใช้หลายมาตรฐานเช่น DIN 6776 , DIN 6776, ISO 3098-74(E) และ มอก.210-2520 ตามตัวอย่าง

1 ) อักษรแบบตัวตรง (ตามมาตรฐานสากล มอก.210-2520 )

001

ภาพแสดงแบบ อักษรแบบตัวตรง (ตามมาตรฐานสากล มอก.210-2520 )

ขนาดและระยะของตัวอักษร (ม.ม.)

002
ความสูงของตัวอักษรตัวใหญ่
10 h
10
ขนาดความสูงของตัวอักษรตัวเล็ก
7 h
10
ความหนาของตัวอักษร
1 h
10
ความยาวส่วนล่างอักษรตัวเล็ก
3 h
10
ระยะห่างระหว่างบรรทัด
16 h
10
ระยะช่องไฟของตัวอักษร
2 h
10

2 ) ตัวอักษรแบบตัวเอียง 75 องศา (ตามมาตรฐานสากล มอก.210-2520 )

003

ภาพแสดงแบบตัวอักษรแบบตัวเอียง 75 องศา (ตามมาตรฐานสากล มอก.210-2520 )

3 ) ตัวอักษรภาษาไทย (ตามมาตรฐานสากล มอก.210-2520 )

004

ภาพแสดงแบบตัวอักษรภาษาไทย (ตามมาตรฐานสากล มอก.210-2520 )

4 ) ตัวอักษรภาษาไทย ประดิษฐ์ ตัวอักษรประดิษฐ์ นิยมใช้ในการเขียนใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร การ์ดเชิญร่วมงานในพิธีต่างๆ ในการเขียนจะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หรือเขียนด้วยมือเปล่า

005

ภาพแสดงแบบตัวอักษรภาษาไทย ประดิษฐ์

ที่มา : bspwit.ac.th