ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
           พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย  เพราะคนไทยส่วนใหญ่และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นับถือพระพุทธศาสนา  และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต  จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชาติไทย
 พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

ด้านการศึกษา
       สมัยโบราณ  การศึกษาของเด็กไทยเริ่มต้นที่วัดโดยชาวบ้านมักพาลูกหลานที่เป็นผู้ชาย  ไปฝากฝังให้เล่าเรียนเขียนอ่านกับพระสงฆ์  รวมทั้งได้รับการอบรมสั่งสอนทางด้านศีลธรรมจรรยาควบคู่ไปด้วย    ในปัจจุบันจะมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและของเอกชนตั้งขึ้นมากมาย  แต่โรงเรียนหลายๆแห่งก็จัดสร้างขึ้นในวัดหรืออาศัยที่ดินของวัดปลูกสร้าง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการวางรากฐานของการศึกษาของไทย

1. ด้านสังคม
       หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคม  ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีความกรุณาต่อผู้อื่น  รู้รักสามัคคี  ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้คนเรารู้จักพึ่งพาตนเอง  รู้จักยึดมั่นในคุณธรรมโดยเน้นความสงบสุขทางด้านจิตใจ  และเน้นให้เห็นประโยชน์ของธรรมะ ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ   ที่ทำให้เกิดความทุกข์

2. ด้านศิลปวัฒนธรรม
          พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปะแขนงต่างๆ หลายแขนง  เช่น  จากแรงศรัทราที่ชาวพุทธมีต่อศาสนาทำให้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัด  ซึ่งเป็นถปัตยกรรมที่มีความงดงาม
มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่ออธิบายคำสอนและพุทธประวัติ  คำสอนจากชาดกต่างๆทำให้เกิดงานวรรณกรรมของไทยหลายเรื่องเกิดงานพุทธปฏิมาหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า  สะท้อนศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัย
นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม  ประเพณีของไทยหลายประการ  เช่น  มารยาทชาวพุทธ  ได้แก่การไหว้  ประเพณีต่างๆ  เช่น การเกิด   การแต่งงาน  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ก็ล้วนมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
 
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

1.  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ชาวพุทธเชื่อมั่นในเหตุและผล  
ซึ่งความเชื่อดังกล่าว  นำไปสู่การพัฒนาที่มีลักษณะ3 ประการ  คือเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์  เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและผลของการกระทำ  เชื่อมั่นว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำของตน

2.  พระพุทธศาสนาเน้นให้คนรู้จักฝึกอบรมตนเอง 
รู้จักการพึ่งพาตนเองโดยมีโดยมีหลักธรรมที่มุ่งให้คนรู้จักฝึกอบรมตนเองทั้งด้านพฤติกรรม  (ศีล) ฝึกฝนพัฒนาทางด้านจิตใจ (สมาธิ)
 และพัฒนาปัญญาให้รู้จักคิด รู้เหตุผล (ปัญญา) จากหลักธรรมดังกล่าวถ้าชาวพุทธฝึกฝนและปฎิบัติตาม
 ก็จะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทย

3. พระพุทธศาสนามีแนวคิดและหลักคำสอนแบบวิทยาศาสตร์ 
คือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ไม่ให้เชื่อเรื่องงมงาย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน  วิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาในระดับบุคคลและระดับชาติที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ.  พระพุทธศาสนา  ป.5.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน